sponsor4


2016-2017 Akademik Yılı Bahar Dönemi Erasmus+ Öğrenci Staj ve 2017-2018 Akademik Yılı Güz Dönemi Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Yerleştirme Sonuçları -

24 Nisan 2017 tarihinde sonlanmış olan 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği ve 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği yerleştirme sonuçları için tıklayınız.

Öğrenim hareketliliği yerleştirme sonuçları ile ilgili hususlar aşağıda listelenmiştir;

1-      Üniversitemiz 2017-2018 akademik yılı Erasmus+ proje başvurusu Ulusal Ajans tarafından değerlendirme aşamasında olup, bütçe miktarının kesinleşmesinin ardından yerleştirme sonuçlarında değişiklik olma ihtimali bulunmaktadır.

2-       Öğrenciler, Erasmus seçim kuralları gereği, öncelikle Fakülteler arasında eşit yerleştirme olacak şekilde sıralanmıştır.

3-      İkinci aşamada, Fakülteye bağlı her bölüm arasında eşit yerleştirme yapılacak şekilde sıralanmıştır.

4-      Hiçbir bölümün açıkta kalmamasına özellikle önem verilmiştir.

5-      Erasmus öğrenci öğrenim hareketliliği adaylarının sıralaması; not ortalamasının %50’si ve dil sınavı sonucunun %50’sinden oluşan Erasmus+ notuna göre yapılmış olup daha önce öğrenim, staj veya konsorsiyum hareketliliği yapan öğrencilerin Erasmus+ notundan hareketlilik sayısı başına 10 puan düşürülmüştür.

6-      Öğrencilerin kazanmış oldukları üniversitelere hareketlilik yapmaları, LAS Formu, kabul mektubu, vize talep yazısı, hibe sözleşmesi, Avro hesap bildirim formu evrakları ile OLS sınavının ilk aşamasını tamamlamaları sonrasında kesinleşecektir.

7-      Öğrenciler başvuru evraklarını 2 Haziran 2017 tarihine kadar tamamlamak zorundadır.

8-      Hareketlilik hakkından feragat etmek isteyen öğrenciler 26 Mayıs 2017 tarihine kadar Erasmus Koordinatörlüğü’ne bir dilekçe ile başvurmak zorundadır.

9-      Asil olarak seçilmiş öğrencilerin çeşitli sebeplerden (ailevi nedenler, evrak hazırlama problemleri vb.) dolayı hareketlilik yapamamaları söz konusu olmaktadır.

10-   Bu sebeple yedek öğrencilerin de başvuru evraklarını tamamlamaları önerilmektedir.

11-   Yerleştirme süreci ile ilgili detaylar için tıklayınız.

12-   Hareketliliğe hak kazanan öğrenciler için oryantasyon semineri, 17 Mayıs 2017 Çarşamba günü saat 13.30-14:30 arasında M-106 numaralı sınıfta düzenlenecektir.

 

Staj hareketliliği yerleştirme sonuçları ile ilgili hususlar aşağıda listelenmiştir;

1-      Öğrenciler, Erasmus seçim kuralları gereği, öncelikle Fakülteler arasında eşit yerleştirme olacak şekilde sıralanmıştır.

2-      İkinci aşamada, Fakülteye bağlı her bölüm arasında eşit yerleştirme yapılacak şekilde sıralanmıştır.

3-      Hiçbir bölümün açıkta kalmamasına özellikle önem verilmiştir.

4-      Erasmus öğrenci staj hareketliliği adaylarının sıralaması; not ortalamasının %50’si ve dil sınavı sonucunun %50’sinden oluşan Erasmus+ notuna göre yapılmış olup daha önce öğrenim, staj veya konsorsiyum hareketliliği yapan öğrencilerin Erasmus+ notundan hareketlilik sayısı başına 10 puan düşürülmüştür.

5-      Öğrencilerin kazanmış oldukları kurumlara staj hareketliliği yapmaları, hibe sözleşmesi, vize talep dilekçesi, Euro hesap bildirim formu evrakları ile OLS sınavının ilk aşamasını tamamlamaları sonrasında kesinleşecektir.

6-      Öğrenciler başvuru evraklarını (hibe sözleşmesi, Euro hesap bildirim formu, vize talep dilekçesi) 2 Haziran 2017 tarihine kadar tamamlamak zorundadır.

7-      Hareketlilik hakkından feragat etmek isteyen öğrenciler 26 Mayıs 2017 tarihine kadar Erasmus Koordinatörlüğü’ne bir dilekçe ile başvurmak zorundadır.

8-      Davet mektubu bulunmayan öğrenciler eksik olan evraklarını 18 Mayıs 2017 tarihine kadar tamamlamak zorundadır.

9-      Asil olarak seçilmiş öğrencilerin çeşitli sebeplerden (ailevi nedenler, evrak hazırlama problemleri vb.) dolayı hareketlilik yapamamaları söz konusu olmaktadır.

10-   Bu sebeple yedek öğrencilerin de başvuru evraklarını tamamlamaları önerilmektedir.

11-   Yerleştirme süreci ile ilgili detaylar için tıklayınız.

12-   Hareketliliğe hak kazanan öğrenciler için oryantasyon semineri, 17 Mayıs 2017 Çarşamba günü saat 13.30-14:30 arasında M-106 numaralı sınıfta düzenlenecektir.

 

Öğrencilerimize duyurulur,

Erasmus+ Koordinatörlüğü

 

Ulusal Ajans

Ulusal Ajans

AB BAKANLIĞI TÜRKİYE ULUSAL AJANSI

  • Türkiye Ulusal Ajansı; yani Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı  Avrupa Birliği başta olmak üzere diğer ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla, eğitim ve gençlik alanında finansal destek, öğrenme ve hareketlilik fırsatları sağlayan programların yürütülmesi ve yenilerinin hayata geçirilmesi misyonunu üslenmiş Avrupa Birliği Bakanlığına bağlı bir devlet kurumudur. 2007-2013 dönemi içerisinde Hayat boyu Öğrenme ve Gençlik Programları da Türkiye Ulusal Ajansı tarafından başarıyla yürütülmüştür. 2014-2020 yıllarını kapsayan yeni program, Erasmus+ Programı da yine Türkiye Ulusal Ajans ünvanıyla, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.
  •  

Ulusal Ajans

  • 1. Uluslararası boyutta daha etkin olmak,
  • 2. Öğrenmek, keşfetmek ve hedeflerini gerçekleştirmek, kişisel ve sosyal becerilerini işbirliği içerisinde geliştirmek, yeni kültürler tanırken kendi kültürünü tanıtmak, alanında bilgi ve deneyimini artırmak, farklı örnek ve iyi uygulamaları yerinde görmek ve incelemek,
  • 3. Karşılıklı etkileşime, istihdama, işbirliği ve ortaklıklara, ekonomik, sosyal ve kültürel girişimciliğe katkıda bulunmak,
  • 4. Söz konusu faaliyetlerden elde edilen bilgi ve tecrübeyi yaygınlaştırmak ve paylaşmak isteyen bireyler, kurum ve kuruluşlar için teşvik etme, tanıtma, yaygınlaştırma, uygulama, danışmanlık, bilgilendirme, teknik yardım
  • fonksiyonlarını yürütür.
  •  

Ulusal Ajans ve Yükseköğretim Kurumları

  • Türkiye Ulusal Ajansı Yükseköğretim birimi Avrupa Komisyonu ile Türkiye’deki üniversiteler arasında köprü rolünü üstlenmiştir. Avrupa Komisyonu tarafından yapılan duyuruları, hibe ve program başvuru tarihlerini, kullanılması gereken belgeleri yayımlar. Erasmus+ Uygulama El Kitabını hazırlayarak yükseköğretim kurumlarının programları uygulamasında rehberlik eder. Ara dönem ve dönem sonu raporlarıyla hareketlilik faaliyetlerini kontrol eder. Ayrıca bilgilendirme toplantıları ve eğitimler düzenleyerek kurum koordinatörlüklerinin bilinçli ve kurallara uygun şekilde çalışabilmesi için destek sağlar. Öğrenci ve personel hareketliliği seçimlerinde seçimlerin, şeffaf ve adil bir biçimde yapılıp yapılmadığı, kişilerin hibelerden doğru şekilde fayda sağlayıp sağlayamadığı gibi konularda kurumların faaliyetlerini denetler.

Türkiye Ulusal Ajans resmi internet sayfası için tıklayınız.

Duyurular

Duyurular

Duyurular