sponsor4


Site Map

Erasmus+ Koordinatörlüğü internet sayfası site haritası aşağıda bulunmaktadır.

1.Erasmus+ Genel Bilgiler
    1.a.Eramus+ Hakkında
         ° Erasmus+ Nedir?
         ° Erasmus Kimdir?
         ° Erasmus Uygulama El Kitabı
    1.b. Eramus+ Projeler
         ° KA Projeleri
         ° İkili Anlaşma Formatı
         ° Üniversitelerin ID Kodları
         ° İkili Anlaşmlar Nasıl Hazırlanır?
         ° Çağrılar
         ° Üniversitemiz Projeleri
         ° KA Proje Örnekleri
         ° Program Ülkeleri
    1.c. PIC Code/KTO Karatay Uni. ID/Politika Beyannamesi/Şeffafflık İlkesi/Charter
         ° PIC Code
         ° KTO Karatay Üniversitesi Erasmus+ ID
         ° Politika Beyannamesi
         ° Şeffafflık İlkesi
         ° Eramus+ Charter
2.Ulusal Ajans
         ° Ulusal Ajans
3.Erasmus+ Öğrenci
    3.a. Öğrenim
         ° Öğrenci Öğrenim Yönergesi (Erasmus+ Genel Kurallar)
         ° Erasmus+ Genel Kurallar (Öğrenim)
         ° Akademik Tanınma
         ° Seçim Kriterleri
         ° İkili Anlaşmalar
         ° Kontenjyanlar
         ° Öğrenci Topluluğu
         ° Öğrenci Deneyimleri
    3.b. Staj
         ° Öğrenci Öğrenim Yönergesi
         ° Erasmus+ Genel Kurallar (Staj)
         ° Akademik Tanınma
         ° Seçim Kriterleri
         ° Staj Yeri Önerileri
         ° Staj Sigorta
         ° Öğrenci Deneyimleri
    3.c. Dokümanlar/Subject Area/Bölüm Koordinatörlükleri
         ° Başvuru Formu
         ° Kabul Yazısı Örneği
         ° Learning Agreement (Öğrenim)
         ° Learning Agreement (Staj)    
         ° Hibe Sözleşmesi
         ° Eramus+ Öğrenci Beyannamesi
         ° EURO Hesap Bildirim Formu
         ° Erasmus+ Genel Kurallar
         ° Hibe Tablosu
         ° Not Çevrim Tablosu
         ° Bölüm Koordinatörleri
         ° Subject Area
         ° Vize Talep Yazısı
         ° Staj Katılım Sertifikası Örneği
4.Erasmus+ Personel
    4.a. Ders Verme
         ° Personel Ders Verme Yönergesi
         ° Erasmus+ Genel Kurallar
         ° Seçim Kriterleri
         ° Faaliyet Rapor Sunumları
    4.b. Eğitim Alma
         ° Personel Eğitim Alma Yönergesi
         ° Erasmus+ Genel Kurallar
         ° Seçim Kriterleri
         ° Faaliyet Rapor Sunumları
    4.c. Dokümanlar/İkili Anlaşmalar/Kontenjyanlar
         ° Başvuru Formu
         ° Kabul Yazısı Örneği
         ° Teaching Agreement
         ° Training Agreement
         ° Hibe Sözleşmesi
         ° EURO Hesap Bildirim Formu
         ° Erasmus+ Genel Kurallar
         ° Hibe Tablosu
         ° İkili Anlaşmalar
         ° Kontenjyanlar
         ° Vize Talep Yazısı
5.Erasmus+ Incoming Student/Staff
    5.a.Student
         ° Acceptance Letter
         ° Learning Agreement
         ° Lecture Pool
         ° Departmental Coordinators
    5.b.Staff
         ° Acceptance Letter
         ° Teaching Agreement
         ° Training Agreement
         ° Departmental Coordinators
    5.c. About Konya/Accommodation/Transportation/Publicity Video
         ° About Konya
         ° Accommodation
         ° Transportation
         ° Publicity Video
6.Erasmus+ Koordinatörlüğü
         ° Erasmus+ Koordinatörlüğü
         ° Görevlerimiz - Hedeflerimiz
         ° Koordinatörlüğümüzce Yapılan Sunumlar
         ° Faaliyetlerimiz
         ° İletişim

site-map-final-xlsx.xlsx dosyasını indirmek için tıklayınız.

Ulusal Ajans

Ulusal Ajans

AB BAKANLIĞI TÜRKİYE ULUSAL AJANSI

  • Türkiye Ulusal Ajansı; yani Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı  Avrupa Birliği başta olmak üzere diğer ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla, eğitim ve gençlik alanında finansal destek, öğrenme ve hareketlilik fırsatları sağlayan programların yürütülmesi ve yenilerinin hayata geçirilmesi misyonunu üslenmiş Avrupa Birliği Bakanlığına bağlı bir devlet kurumudur. 2007-2013 dönemi içerisinde Hayat boyu Öğrenme ve Gençlik Programları da Türkiye Ulusal Ajansı tarafından başarıyla yürütülmüştür. 2014-2020 yıllarını kapsayan yeni program, Erasmus+ Programı da yine Türkiye Ulusal Ajans ünvanıyla, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.
  •  

Ulusal Ajans

  • 1. Uluslararası boyutta daha etkin olmak,
  • 2. Öğrenmek, keşfetmek ve hedeflerini gerçekleştirmek, kişisel ve sosyal becerilerini işbirliği içerisinde geliştirmek, yeni kültürler tanırken kendi kültürünü tanıtmak, alanında bilgi ve deneyimini artırmak, farklı örnek ve iyi uygulamaları yerinde görmek ve incelemek,
  • 3. Karşılıklı etkileşime, istihdama, işbirliği ve ortaklıklara, ekonomik, sosyal ve kültürel girişimciliğe katkıda bulunmak,
  • 4. Söz konusu faaliyetlerden elde edilen bilgi ve tecrübeyi yaygınlaştırmak ve paylaşmak isteyen bireyler, kurum ve kuruluşlar için teşvik etme, tanıtma, yaygınlaştırma, uygulama, danışmanlık, bilgilendirme, teknik yardım
  • fonksiyonlarını yürütür.
  •  

Ulusal Ajans ve Yükseköğretim Kurumları

  • Türkiye Ulusal Ajansı Yükseköğretim birimi Avrupa Komisyonu ile Türkiye’deki üniversiteler arasında köprü rolünü üstlenmiştir. Avrupa Komisyonu tarafından yapılan duyuruları, hibe ve program başvuru tarihlerini, kullanılması gereken belgeleri yayımlar. Erasmus+ Uygulama El Kitabını hazırlayarak yükseköğretim kurumlarının programları uygulamasında rehberlik eder. Ara dönem ve dönem sonu raporlarıyla hareketlilik faaliyetlerini kontrol eder. Ayrıca bilgilendirme toplantıları ve eğitimler düzenleyerek kurum koordinatörlüklerinin bilinçli ve kurallara uygun şekilde çalışabilmesi için destek sağlar. Öğrenci ve personel hareketliliği seçimlerinde seçimlerin, şeffaf ve adil bir biçimde yapılıp yapılmadığı, kişilerin hibelerden doğru şekilde fayda sağlayıp sağlayamadığı gibi konularda kurumların faaliyetlerini denetler.

Türkiye Ulusal Ajans resmi internet sayfası için tıklayınız.

Duyurular

Duyurular

Duyurular