Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen “Konya’da Yaşayan Suriyeliler: Güncel Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı” sonuç raporu yayımlandı. KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği’nden (UNİKOP) 17, yerel yönetimlerden 3, sivil toplum kuruluşlarından 20, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından 18, mahallî idarelerden 3 olmak üzere toplamda 61 katılımcı çalıştaya katılım sağlayarak Suriyelilerin güncel sorunları üzerine çözüm önerilerinde bulunmuştu.

Katılımcılar tarafından hukuki statü, kayıt altına alma ve demografi; istihdam, iş dünyası ve sosyal güvenlik, eğitim, sağlık, barınma, kadın ve çocuk sorunları bağlamında yapılan tespitler, raporda bilhassa dikkat çekici.

Çalıştayda, Suriyeli sığınmacıların üretimde daha aktif olarak yer almaları, istihdama yönelik planlamalar, meslek ve uzmanlık alanlarının tespit edilip ona göre görev dağılımlarının yapılması, Suriye’den gelen kişilerin, nüfusa bir sorun olarak değil, potansiyel bir güç olarak algılanması gerektiğine dair çözüm önerilerinde bulunulmuştur.

“Suriyeli kardeşlerimizle iş birliklerine daima hazır olmalıyız.”

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk, “Konya’da Yaşayan Suriyeliler: Güncel Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı”nın oldukça verimli geçtiğini belirtti.

Başkan Öztürk, çalıştay sonuç raporuna ilişkin yaptığı açıklamada, “Öncelikle, bu çalıştay sonuç raporunun ilgili kurum ve kuruluşlarımıza yol göstermesi açısından son derece faydalı olacağına dair inancımı ifade etmek istiyorum. Suriyeliler, gerek ülkemizde gerekse dünyada her geçen gün daha fazla önem kazanan bir konu hâline gelmektedir. Ancak ne yazık ki ülke olarak bizim gösterdiğimiz hassasiyeti, diğer ülkelerin de gösterdiğini söylemek son derece güç. Başta savaş mağdurları olmak üzere, terör örgütlerinden kaynaklı olarak da başka ülkelere sığınma talebinde bulunan kardeşlerimize karşı her daim misafirperver olmalıyız. Ayrıca ülkemize göç eden Suriyeliler içerisinde kalifiye eleman olarak çalışabilecek, son derece nitelikli, eğitimli insanları da görmek pekâlâ mümkün. Onlarla da sanayi ve ticaret dünyası olarak daha fazla kaynaşmalıyız. Kısacası, Suriyeli kardeşlerimizle iş birliklerine daima hazır olmalıyız. Bu, gerek ülkemizin kalkınmasında gerekse Orta Doğu’da barış ve huzurun hâkim olmasında, üzerimize düşen son derece önemli bir görev.” ifadelerine yer verdi.


Sonuç Raporu
05 Eylül 2017


Konya’da Yaşayan Suriyeliler: Güncel Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı

Anasayfa