“Suriyeli Çocukların Eğitim Durumu Çalıştayı” KTO Karatay Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü tarafından düzenlenmiş olup KTO Karatay Üniversitesi Konferans Salonu’nda 8 Kasım 2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Çalıştaya 14 farklı kurum ve kuruluştan toplam 24 kişi katılmıştır (Ek 1). Çalıştay moderatörlüğünü Sosyal Hizmet Bölüm Başkan Vekili Prof. Dr. Kamil Alptekin, raportörlüklerini ise Dr. Öğretim Üyesi Dilara Ustabaşı Gündüz ve Öğretim Görevlisi Demet Akarçay Ulutaş üstlenmiştir.
Çalıştay programı (Ek 2), saat 09:40’da açılış töreni ile başlamıştır. Açılışta, KTO Karatay Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Çağatay Ünüsan, dünyada meydana gelen olumsuzluklardan, savaşlardan en fazla zararı çocukların gördüğünü, bu nedenle Çalıştay’ın Suriyeli mülteci çocukların eğitim durumlarına odaklanarak önemli bir misyon yüklendiğini belirtmiştir. Prof. Dr. Ünüsan, Çalıştayın Suriyeli çocukların eğitim alanında karşılaştıkları sorunlara çözüm üretmesi temennisinde bulunmuştur. Daha sonra söz alan KTO Karatay Üniversitesi Sosyal Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüsamettin Erdem ise Suriye’de çıkan iç savaş sebebi ile birçok insanın ülkemize göç etmek zorunda kaldığını ve bununla beraber farklı sorunların ortaya çıktığını, üniversitelerin toplumda yaşanan bu sorunlara yönelik çözüm odaklı çalışmalar yapmak zorunda olduğunu belirtmiştir. Prof. Dr. Erdem, KTO Karatay Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi’nin Suriyeli Mültecilere yönelik üzerine düşen görevleri üç yıldır yapmaya çalıştığını, bundan sonra da bu çalışmalara devam edileceğini vurgulamıştır. Protokol konuşmalarından sonra Sosyal Hizmet Bölüm Başkan Vekili Prof. Dr. Kamil Alptekin, çalıştayın gerekçesini de içeren ve çalıştaya giriş niteliği taşıyan aşağıda anahatlarıyla özetlenen “Türkiye’ye Sığınan Suriyeliler: Mevcut Durum, Sosyal Uyum Arayışı ve Çocukların Eğitimi” başlıklı bir sunum gerçekleştirmiştir.


Sonuç Raporu
18 Şubat 2019


Suriyeli Çocukların Eğitim Durumları Çalıştayı Suriyeli Çocukların Eğitim Durumları Çalıştayı Suriyeli Çocukların Eğitim Durumları Çalıştayı Suriyeli Çocukların Eğitim Durumları Çalıştayı

Anasayfa