Bölümümüzün ana hedefi, lisans ve lisansüstü düzeyde kaliteli bir eğitim vermektir. Üniversitemizin “iş arayan değil, işte aranılan mezunlar yetiştirme” hedefine uygun olarak bölüm mezunlarının farklı sektörlerde kullanabilecekleri, yararlı ve çözümleyici beceriler ve uzmanlıklar geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

Bölümümüzün öğretim kadrosu genç ve dinamik bir kadrodur. Farklı uzmanlıklara sahip öğretim üyelerimiz, öğrencilerin bilgisayar bilimlerinde kendilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktadır ve öğrencilere farklı alanlarda yol göstermektedirler.  

Teknolojinin ve bilgisayarın son yıllarda hızla artan önemi ve hayatımızdaki etkileri göz önünde bulundurulduğunda alanımız mezunlarının gelecekte ne kadar önemli bir pozisyonda olacakları ve ne kadar büyük sorumluluklar yüklenebilecekleri ortadadır. Bu bağlamda “Bilgisayar Mühendisliği” mesleğini tercih ederek bölümümüze renk ve heyecan katan mevcut öğrencilerimize ve bölümümüzü tercih ederek aramıza katılacak yeni öğrenci arkadaşlarımıza büyük görevler düşmektedir. Bizler de diğer mühendislik fakültelerinden farklı olarak, öğrencilerimize daha çok uygulama imkânı, laboratuvar imkânları, staj imkânları ve sanayi ile işbirliği ortamlarını sağlama gayreti içindeyiz. Bu sayede firmalarla, sektörle erken tanışma fırsatı da bulacaklar, istihdam bulma imkânları ise yüksek olacaktır.  

Bilgisayar Mühendisleri Adayları,  

Bir lisans programı öğrencisi olarak Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde temel mühendislik kavram ve teorilerini öğrenip, bilgi, beceri, yetkinlik ve yeterlilik sahibi mühendisler olarak yetişeceksiniz. Lisans eğitimini tamamlayan öğrencilerimiz çeşitli kurumlar ve özel sektörde görev alabilecekleri gibi, eğitimlerine yüksek lisans ve doktora yaparak da devam edebilmektedirler.

Sizlerle KTO Karatay Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde buluşmayı ümit ediyor, “KTO Karatay Üniversitesi” nde sunulan çağdaş öğretimden yararlanmaya davet ediyorum.

Prof.Dr.Novruz ALLAHVERDİ

Bölüm Başkanı