İnsanlık tarihi incelendiğinde, başlangıcı insanlık tarihi ile eşleştirilebilecek olan inşaat mühendisliği geçmişte, günümüzde ve gelecekte, kısaca insanlığın varlığı ile birlikte popüler meslek olarak devam edecek inşaat mühendisliği insanlığın ihtiyacı olan her türlü yer üstü ve yer altı yapılarını planlamaya, yapmaya ve geliştirmeye devam edecektir. Dünyanın nasıl bir yer olmasına, yaşadığı yeri geliştirmesine ve insanların yaşam konforunu artırmada etkin olabilecek bilgi ile yetişmiş inşaat mühendislerinin istihdam alanları olarak kamu, özel sektör ve kendisinin oluşturacağı özel sektör sayılabilir.

Kamu alanı olarak bütün devlet kuruluşları kapsamında inşaat mühendisliği kadrosu bulunmaktadır. Bunlar Bayındırlık ve İskân, Orman, Tarım ve Köy İşleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Ulaştırma Bakanlığı ve DSİ, Karayolları, Özel sektör olarak yine inşaatın her alanı kapsayan yurt içi ve yurt dışını kapsayan şirketlerde çalışabileceği gibi kendisinin kuracağı inşaat firmasında çalışmalarını sürdürebilir.


 İster kamu kuruluşu, isterse özel sektör olsun, çalışma alanı olarak proje, şantiye ve yöneticilik kademelerinde çalışma olanakları bulunmaktadır. İhtisas alanına bağlı olarak iş alanlarında yapı, çelik, şantiye ve proje yönetimi, geoteknik, proje broşu vb. alanları iş sahalarıdır. Diğer taraftan akademik kariyere devam ederek yukarıda belirtilen görevleri yürütecek olan inşaat mühendislerini yetiştiren kurumlarda akademisyen olanakları bulunmaktadır.

Yapılan işlerin türleri çok çeşitli olup; planlama, tasarım, müteahhitlik hizmetleri, imalat, inşaat, işletme ve bakım, satış ve pazarlama ile yenileme iş kolları konularını içermektedir. KTO Karatay Üniversitesi Fen Bilileri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Yaı, Geoteknik, Yapı işletmesi ve Su yönetimi alnlarında eğitimvermektedir. Barınma ve ulaşım amaçlı her türlü bina ve köprü gibi yapıların tasarım ve imalatı ile ilgili yapı mühendisliği, yapıların zemin ilişkisi ve her çeşit geoteknik etüdü yapabilecek eğitimin verildiği geoteknik mühendisliği, ulaşım mühendisliği, su kaynakları mühendisliği ve malzeme mühendisliği konularında yükseklisan eğitimi ve akademik çalışma imkanı vermektedir.

Doç.Dr.Atilla ÖZÜTOK

Bölüm Başkanı