Elektrik-elektronik mühendisliği disiplini, araştırmaya ve gelişime en açık, uygulama alanı engeniş mühendislik disiplinlerinden bir tanesidir. Sinyal işleme,telekomünikasyon, elektrik iletimi ve dağıtımı, kontrol, devre analizi ve tasarımı, mikroişlemci tasarımı, bilgisayar ağları tasarımı, robot tasarımı,optik cihazların tasarımı gibi güncel ve hızla gelişen konular, bölümün çalışma alanlarından bir kaçı olarak sıralanabilir.

KTO Karatay Üniversitesi elektrik ve elektronik mühendisliği bölümü lisans öğrencileri bu alanlarda dersler alırlar, stajları ile endüstriyi tanıma ve son sınıf seçmeli dersleri ile de uzmanlaşma şansı bulurlar. Bölümümüzde; temel elektronik, anten, mikrodalga, elektrik makineleri, biyomedikal ve yenilenebilir enerji laboratuvarları bulunmaktadır. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği öğrencileri, 4 yıllık lisans eğitimleri boyunca çeşitli uygulama ve proje ödevleri kapsamında bu laboratuvarları kullanırlar. Öğrencilerimizin, mezuniyet yılında aldıkları bitirme tezleri ile bir alanda uzmanlaşmaları sağlanır. Şu ana kadar başarı ile yürütülen bitirme tezleri için öğrencilerimiz prestijli TUBİTAK programlarından destekler alabilmiştir. Bunların yanı sıra lisans programımız, Elektrik Mühendisleri Odası (EMO)’nın Serbest Müşavir Mühendis (SMM) gereksinimlerini karşılamaktadır ve tüm mezunlarımız SMM hizmeti verebilecek yetkinlikte mezun olurlar.

Bölümümüz lisans öğrencileri, üniversitemizde bulunan mevcut öğrenci kulüplerinin yanı sıra, yine bölümümüz öğrencileri tarafından kurulan Institute of Electrical Electronics Engineering (IEEE) Student Branch kapsamında çeşitli kültürel ve akademik faaliyetlerde bulunabilirler.  

Bölümümüz öğrencileri, ERASMUS kapsamında Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde anlaşmalı olduğumuz okullarda eğitim görme imkanına sahiptir. Mevcut durumda, Polonya,Portekiz ve Letonya’nın önde gelen yüksek öğretim kurumları ile anlaşmalarımız bulunmaktadır ve yakın gelecekte yeni iş birlikleri beklenmektedir.

Doç. Dr. Hulusi AÇIKGÖZ

Bölüm Başkanı