Dünyadaki iletişim teknolojilerinin sürekli gelişmesi ile kitleiletişim araçları çeşit ve sayı olarak çoğalmaktadır. Bu durum ülkeleri vekültürleri birbirlerine daha çok yaklaştırmaktadır. Özellikle de tanıtım vereklâmın önemini bir kat daha artırmaktadır.
Grafik tasarım ürünleri, geniş halk kitlelerini estetik açıdan eğitmekte etkin rol oynamaktadır. İnsanların günlük yaşamında afiş, illüstrasyon, animasyon, çizgi filmler, endüstri grafiği ve çevre düzenlemeleriyle geniş bir biçimde yer almaya başlayan grafik sanatı, hemen her yaşın eğitiminde etkili olmaya başlamıştır. Grafik sanatı, içinde yaşadığı toplum ile iç içe olan bir sanattır.
Bu sebeple grafik tasarım evrensel boyutta tüm tasarım pratiklerinin gereksinimidir. Bu sebeple grafik tasarım öğrencilere her türlü görsel tasarım problemini çözebilme yeteneği edinme fırsatı sunmaktadır. Grafik tasarım öğrencileri yaşanan çağın gerektirdiği tasarım donanımına sahip bireylerdir. Bu öğrenciler yetenek ve bilgilerini en iyi şekilde kullanabilen kişiler olarak mezun olmaktadırlar. Bu öğrenciler mezun olduklarında üretken, çağdaş ve nitelikli tasarımcılar olarak çalışma hayatının tüm şartlarına uyum sağlayacak bilgi, donanım ve güce sahip olmaktadırlar.

 Dr. Öğr. Üyesi Hülya KAROĞLU
Grafik Tasarım Bölüm Başkan Vekili 

Messagefrom Head of Department
With thecontinuous development of communication technologies in the world, mass communicationtools are increasing in number and number. This situation brings the countriesand cultures closer together. In particular, it increases the importance ofpromotion taxa.
Graphicdesign products play an active role in educating large groups of people interms of aesthetics. Graphic art, which has started to take a wide place inpeople’s daily life with posters, illustration, animation, cartoons, industrygraphics and landscaping, has started to be effective in education of almostevery age. Graphic art is an art which is intertwined with the society in whichit lives.
For thisreason, graphic design is the requirement of all design practices in universaldimension. For this reason, graphic design offers students the ability to solveall kinds of visual design problems. Graphic design students are individualswho have the design skills required by the current age. These students graduateas individuals who can use their skills and knowledge in the best possible way.These graduates have the knowledge, equipment and power to adapt to allconditions of working life as productive, contemporary and qualified designerswhen they graduate.

Assistant Professor  Hülya KAROĞLU 

Head Of Department of Architecture