Geleneksel Türk Sanatları Bölümü tarihi gelişimi içinde geleneksel sanatlarımızı özümsemiş, eğitim, öğretim, araştırma, konularında uzman, pratikte uygulamalara hakim, bildiklerini toplumun gençlerine aktarmada gönüllü, fedakar sanatkarlar yetiştirmek amacını güder.
Her türlü ortamda sanatından taviz vermeyen, problemlere çözüm üreten milli kimliğini ulusal değerler ile bütünleştirebilen, tarihi ve sanat değerlerine duyarlı, etik değerlere saygılı, gelişen teknolojiyi takip eden ve kullanabilen, dinamik, girişimci, zarif insanlar yetiştirmektir. Ülkemizi, milletimizi, kültür ve sanat birikimi ile her ortamda temsil edebilen sanatçılar yetiştirmek. Ülkemizin eğitim ordusuna böylece katkıda bulunmaktır. 

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ÖKSÜZ
Geleneksel Türk Sanatları Bölüm Başkan Vekili