Geleneksel Türk Sanatları Bölümü tarihi gelişimi içinde geleneksel sanatlarımızı özümsemiş, eğitim, öğretim, araştırma, konularında uzman, pratikte uygulamalara hakim, bildiklerini toplumun gençlerine aktarmada gönüllü, fedakar sanatkarlar yetiştirmek amacını güder.
Her türlü ortamda sanatından taviz vermeyen, problemlere çözüm üreten milli kimliğini ulusal değerler ile bütünleştirebilen, tarihi ve sanat değerlerine duyarlı, etik değerlere saygılı, gelişen teknolojiyi takip eden ve kullanabilen, dinamik, girişimci, zarif insanlar yetiştirmektir. Ülkemizi, milletimizi, kültür ve sanat birikimi ile her ortamda temsil edebilen sanatçılar yetiştirmek. Ülkemizin eğitim ordusuna böylece katkıda bulunmaktır. 

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ÖKSÜZ
Geleneksel Türk Sanatları Bölüm Başkan Vekili 

The Department of Traditional Turkish Artsassimilates our traditional arts in its historical development, aims to educatestudents who are experts in their fields of education, training, research,practice, and who are willing to pass on what they know to the youth of thesociety.
 Our mission is to educate dynamic,entrepreneurial, elegant people who can integrate their national identity withnational values, who do not compromise their art in any environment, thatproduce solutions to problems, are sensitive to historical and artistic values,respect ethical values, follow and use developing technology. To train artistswho can represent our country, nation, culture and art in every environment.Thus, to contribute to the education army of our country.
Assistant Professor  Hüseyin ÖKSÜZ 
Head of Department of Traditional Turkish Arts