Son yıllarda bahsini sıkça duyduğumuz küreselleşme olgusunun bir sonucu olarak, dünya hızlı değişimler yaşamakta ve bu değişimler iş dünyasında son derece keskin biçimde hissedilmektedir.  Bu değişim sürecinin doğal sonuçlarından birinin rekabet şartlarının gittikçe katılaşması olduğu söylenebilir. Bu şartlarda işletmelerin varlıklarını sürdürebilmeleri doğrudan nasıl yönetildikleri ile ilişkilendirilmektedir.  İş dünyasında yaşanan gelişmelere önderlik eden pek çok ülke ve kuruluş, uluslararası geçerlilikte yönetim sistemleri geliştirmekte ve bu sistemleri uygulamayı yaygınlaştırmaktadır. Fakültemiz İşletme Bölümünün temel misyonu öğrencilerimizi çağın gelişen gereksinimlerine hakim, yönetim sistemlerini kurgulayabilen ve uygulayabilen, makro anlamda ekonomi ve mikro anlamda işletme problemlerine çözüm üretebilen yöneticiler, uzmanlar ya da işletme sahipleri yetiştirmektir. Bu misyon ve hedeflere bağlı kalarak, bölümümüzde öğrencilerin kuramsal ve uygulamalı derslerdeki becerileri geliştirilirken eş zamanlı olarak ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi üretimini takip edebilme, araştırmalar yapabilme donanımları da güçlendirilir. İşletme bölümünün müfredatında öğrencilerimizin analitik tekniklere, endüstri/ şirket bazlı projelere, vaka çalışmalarına tam anlamıyla hakim olabilecekleri dersler yer almaktadır. İşletme yönetimi, davranış bilimleri, insan kaynakları yönetimi, muhasebe, uluslararası pazarlama, işletme finansmanı, yöneylem araştırmaları, pazarlama araştırmaları, üretim yönetimi, bilgi yönetimi, finans, maliye, hukuk gibi temel alan derslerinin yanı sıra programda yer alan seçmeli ders çeşitliliği öğrencilerin bilinçli yönelimlerine olanak tanımaktadır. Öğrenciler zorunlu derslerin yanında yönelim ve gereksinimleri doğrultusunda seçecekleri derslerle programlarını oluşturabilmektedirler. Fakültemizde tamamlanan başarılı eğitimin ardından öğrencilerimiz yurt içi ve yurt dışında reel sektörde önemli görevler yerine getireceklerdir.

Prof.Dr.Osman OKKA

İşletme Bölüm Başkanı