İletişim tasarımı ve yönetimi yalın hali ile tasarım ve yönetim kavramlarının bir arada yoğurulduğu disiplinlerarası bir alandır. Gelişmekte olan iletişim teknolojilerinin iş dünyasına kazandırdığı tüm medya ortamlarına yönelik yaratıcı fikir ve stratejiler geliştirmek, tasarım ürününe dönüştürmek ve süreci yönetmek bu alanın temel işlevlerini oluşturur. 1990’lı yılların sonlarına doğru “Yeni Medya”nın iş dünyasına sunduğu sayısal ortamlarda gelişen platform ve sektörlerin tasarım ihtiyaçları, İletişim Tasarımı ve Yönetimi alanında profesyonelleşmiş bireyler tarafından üretilip, yönetilmektedir. Başta sosyal medya ve e-ticaret olmak üzere sayısız iş alanlarının dijital ortama yönelmesi, “Dijital Pazarlama” kavramının ortaya çıkması içeriklerin yönetilmesi, marka veya hizmetlerin tanıtılması, uzun dönem iletişim ihtiyaçlarının giderilmesi ve yönetilmesi bu alanın gelişmesindeki en önemli etkenlerdir. İletişim Tasarımı ve Yönetimi, sektörel kararları ve yeniliği mümkün kılan stratejileri ve etkin bir şekilde tasarlanmış ürünlerin, servislerin, çevrelerin ve yaşamımızın kalitesini iyileştiren markaların yaratılması ve kurumsal başarıya ulaşılmasını sağlayan dinamik süreçleri kapsar. 

İletişim Tasarımı ve Yönetiminin çerçevesi kurumsal tasarım fonksiyonlarının taktiksel yönetiminden ve reklam ajanslarından-ki bu alan tasarım çalışmalarını, kadrolarını, metotlarını ve süreçleri içerir-kurumsal başarının fark yaratıcıları ve sürdürücüleri olarak görülen tasarımın bütün kurumdaki stratejik taraftarlarına kadar içerir. Bu alan tasarım odaklı düşünceyi ya da tasarım süreçlerini genel iş problemlerini çözmek için kullanmayı kapsar. İletişim tasarımı ve yönetimi programının amacı iletişim, tasarım ve yönetim alanında uzmanlaşmış, yaratıcı düşünen profesyoneller yetiştirmektir. Bu amaçla yola çıkmış olan KTO Karatay Üniversitesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü, alanında uzaman kadrosu ve uluslararası standartlara sahip programı ile; yaratıcı ve çözüm odaklı düşünebilen, çevreye duyarlı, küresel standartlarda bilgi ve becerilere sahip öğrenciler yetiştirmek için gerekli her türlü teknik ve eğitsel donanımı ile kapılarını öğrencilerine açmış olmanın haklı gururunu yaşamaktadır.


Dr. Öğr. Üyesi Bülent BİNGÖL

Bölüm Başkan Vekili