Metalurji ve Malzeme MühendisliğiBölümü; metal, yarı-metal, polimer ve kompozit malzemeler üzerine deneysel veteorik çalışmaların yapıldığı disiplinlerarası bir bölümdür. Temel bilimlerin(Fizik, Kimya, Biyoloji) yanısıra mühendislik bölümlerinin birçoğuyla güçlü biriş birliği içersindedir. Havacılık, uzay, haberleşme, enerji, elektronik ve tıpgibi birçok alandaki gelişmeler Metalurji ve Malzeme alanındaki gelişmelereparalel ilerlemektedir. İhtiyaç duyulan nitelikte malzemelerin (nanomalzeme)üretilmesi, geliştirilmesi, performanslarının test edilmesi Metalurji veMalzeme Mühendisliğinin temel konularını oluşturduğundan bölümün teknolojikgelişmelerin merkezinde yer almasını sağlamaktadır. 

Metalurji ve Malzeme MühendisliğiBölümü, gerek malzeme gerekse metalurji alanalarında uzmanlık kazanan, tasarımsürecinde fikir sahibi olan (denetleyen & yönlendirebilen), bu alanlardaihtiyaç duyulan bilgiyi alıp kullanabilen ve bu bilgiyi ürün geliştirmesürecine aktarabilen mühendisleri yetiştirmeyi amaçlanmaktadır.

Diğer yandan Metalurji ve MalzemeMühendisliği Bölümü sanayiye projeler üreterek, alanında deneyimli lisansöğrencileri yetiştirmeyi ve bu öğrencilerin akademik ve/veya sanayiyekazandırılmasını hedeflemektedir.

KTO Karatay Üniversitesi,Metalurji ve Malzeme Mühendisliği yurtiçi ve/veya yurtdışından finansalkaynakları çekebilecek alanında öncü akademik projeler üretmeyihedeflemektedir. 

KTO Karatay Üniversitesidisiplinlerarası eğitim vizyonu sayesinde, Metalurji ve Malzeme Mühendisliğiprogramına kayıtlı öğrenciler, ortak araştırma alanlarından dolayı temel bilimve mühendislik programlarından dersler alabilecek, yapacakları proje ve stajlarsayesinde kendilerini ilgileri doğrultusunda geliştirebilme imkanlarına sahip olacaklardır.

Prof.Dr. Remzi ÇETİN

Bölüm Başkanı