Sevgili öğrenciler, aileler, meslektaşlarım, ve ziyaretçilerimiz Makine Mühendisliği Bölümü internet sayfasına hoş geldiniz.

Makine mühendisliği dünyanın en köklü ve en geniş kapsamlı mühendislik dallarından biridir. Makine mühendisleri, tek cümleyle özetlemek gerekirse, temel doğa bilimleri ilkelerini kullanarak mekanik sistemlerin ve enerji dönüşüm/iletim sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi, üretimi ve kontrolü ile ilgilenir. Makine mühendisleri otomotiv endüstrisinden biyomedikal teknolojilere, imalat endüstrisinden enerji sektörüne, havacılıktan ısıtma/havalandırma/iklimlendirme sistemlerine kadar uzanan geniş bir teknolojik yelpaze içinde ürün ve sistem geliştirmede çalışabilirler.

Bu çeşitlilikten dolayı makine mühendisliği gerek ulusal, gerekse uluslararası düzeyde bugün olduğu gibi gelecekte de önemini koruyan bir mühendislik dalı olacaktır. Bu nedenle, tüm mühendislik dallarında olduğu gibi, makine mühendislerinin özgüven ve karar verme yetenekleri yüksek olmalıdır. Onların bilimsel sistematik yaklaşım ve yüksek uygulama becerileri, sürekli öğrenme alışkanlıkları, araştırma yetenekleri ve güncel bilgilerle donatılmış olmaları şarttır.

KTO Karatay Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü, öğrencilerimizi bilgili, yetenekli, yaratıcı ve girişimci mühendisler olarak yetiştirmek ve bilgi paylaşımını üst düzeyde tutarak toplumu ileri götürmek amaçlarıyla kurulmuştur.

Üniversitemiz ve bölümümüz yer olarak Konya bölgesinde makine mühendisliği ile ilgili sanayi kuruluşlarının tam ortasında, merkezi bir konumdadır. Bölümümüzde mevcut olan akademik kadromuz makine mühendisliği alanında endüstriyel tecrübe sahibi olup saygın sanayi kuruluşlarda çalışmışlardır. Bu nedenle, bölüm olarak öğrencilerimize sadece konu ile ilgili teorik bilgileri değil aynı zamanda uygulamalardan kazanılmış gerçek yaşam tecrübelerini de aktarmayı görevi yapıyoruz.

Bölümümüz hakkında detaylı bilgi edinmek için internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bizimle temasa geçebilirsiniz.

Makina Mühendisliği Bölümümüze gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.

Dr.Öğr.Üyesi Remzi ŞAHİN

Bölüm Başkanı