Psikoloji bilimi, temel olarak insan davranışlarını, duygularını, zihinsel ve gelişimsel süreçlerini bilimsel yöntemlere dayanarak açıklamaya ve arkasında yatan sebepleri anlamaya çalışan temel bir bilim dalıdır. Günlük hayatta sıklıkla karşılaştığımız düşüncelere ve davranışlara daha somut açıklamalar yapabilmeye imkan sağlarken karşılaşılan problemleri çözmeye yönelik pratik adımlar geliştirir. Yöntem olarak deney, psikometri, sistematik gözlem gibi metotlardan yararlanmakta olup, bireysel bazda ortaya çıkan davranışları bilimsel verilere dayalı olarak açıklar. Aynı zamanda klinik ortamda çeşitli bireysel ve toplumsal sorunlara müdahale ederek psikolojik sorunların anlaşılması için araştırmalar, ölçümler ve müdahaleler yapar. Bilişsel, sosyal, gelişim, klinik, deneysel, endüstri ve örgüt, sağlık, adli psikoloji, çevre ve bilişsel nörobilim psikolojinin son derece geniş yelpazeye yayılmış alt alanlarından bazılarıdır. Her anabilim dalı, sağlık, eğitim, endüstri ve siyaset gibi pek çok farklı alanla etkileşimde bulunarak disiplinler arası geniş açıklamalar yapmaya izin verir.

KTO Karatay Üniversitesi Psikoloji Bölümü olarak evrensel etik ilkelere bağlı hareket edebilen, alanıyla ilgili kuramsal donanıma sahip, bununla birlikte öğrendiği bilgilere eleştirel gözle bakabilen, bilgiyi toplumun yararına olacak şekilde uygulamaya dönüştürebilen, bilimsel araştırma ilkelerine uygun olarak üstün nitelikli araştırmalar yapabilen öğrenciler yetiştirmeyi planlıyoruz.  Bu amaçlara hizmet edebilmek amacı ile müfredatımızı öğrencilerimizin kuramsal bilginin yanında uygulamaya da ağırlık vermelerini teşvik edecek şekilde hazırlayarak zengin seçmeli ders alternatifleri sunduk. Öğretim üyeleriyle birlikte ulusal ve uluslararası projelerde bire-bir çalışabilmelerine imkan sağlayacak alt yapılar hazırladık.  Disiplinler arası işbirliğini destekleyen yaklaşımımızla bölümler arası ortak dersler planladık. Üniversite hastane işbirliği ile öğrencilerimiz için üniversite dışında da uygulama imkânı oluşturmaya çalıştık. Bunun yanında sadece patolojilere odaklanmayan, bireyde olan yetkinlik ve yeterliliklere de odaklanan pozitif bakışını öğrencilerimize kazandırmak istiyoruz.

Dr. Öğr. Üyesi Seher AKDENİZ

Bölüm Başkan Vekili