KTO Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü Akademik Kadro
Dr. Öğr. Üyesi Hülya KAROĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Hülya KAROĞLU

Grafik Tasarım Bölüm BaşkanıÖzgeçmiş
Doç. Dr. Çağrı GÜMÜŞ

Doç. Dr. Çağrı GÜMÜŞ

Özgeçmiş
Doç. Dr. Özlem TEKDEMİR DÖKEROĞLU

Doç. Dr. Özlem TEKDEMİR DÖKEROĞLU

Özgeçmiş
Öğr. Gör. Ahmet FUTTU

Öğr. Gör. Ahmet FUTTU

Özgeçmiş
Öğr. Gör. Burhan ŞOHOĞLU

Öğr. Gör. Burhan ŞOHOĞLU

(Misafir Öğretim Elemanı)Özgeçmiş
Arş. Gör. Ahunur BÜYÜKÇAKILCI

Arş. Gör. Ahunur BÜYÜKÇAKILCI

Özgeçmiş
Arş. Gör. Mehmet IŞIK

Arş. Gör. Mehmet IŞIK

Özgeçmiş