İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
ALAN YETERLİLİKLERİ
Z1 Alanıyla ilgili konularda bilgi ve görüşlerini yazılı ve sözlü aktarabilmek.
Z2 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir anlayışla değerlendirebilmek ve güncelleyebilmek.
Z3 Bağımsız çalışabilmek ve sorumluluk alabilmek.
Z4 Birlikte çalışmaya yatkın olabilmek.
Z5 Öğrenmeyi öğrenebilmek ve yönetebilmek.
Z6 Alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.
Z7 Alanındaki temel bilgileri izleyebilecek ve meslek çevresiyle iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanabilmek.
Z8 Alanındaki mevzuata, mesleki etik ve sosyal sorumluluğa sahip olma. 
Z9 Alanındaki  çevresel etkileşimi ve iş güvenliğini gözetebilme.
Z10 Alanında İleri düzeyde bilgisayar yazılımlari ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Z11

 

Alanında  güncel problemleri tanımlayabilme , formüle edebilme , modeller ve çözümler üretebilme.
 

CIVIL ENGINEERING DEPARTMENT 

FIELD QUALIFICATIONS
Z1 Ability to communicate orally and in writing their knowledge and views on issues related to the field.
Z2 To be able to evaluate and update the knowledge and skills gained in the field with a critical understanding
Z3 To be able to work independently and take responsibility.
Z4 To be inclined to work together.
Z5 Learning to learn and be able to manage.
Z6 To be able to use the information and communication technologies required by the field.
Z7 To be able to use a foreign language to monitor basic information in the field and communicate with the professional community.
Z8 Having legislation, professional ethics and social responsibility in the field.
Z9 To be able to observe environmental interaction and business security in the field.
Z10 To be able to use information and communication technologies together with advanced computer software in the field.
Z11

 

To be able to define current problems in the field, to formulate, to produce models and solutions.