Z1

Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği bilgilerini araştırmalarda uygulayabilme becerileri

Z2

Alanı ile ilgili bilime ve teknolojiye katkıda bulunabilme ve yayınlama becerisi

Z3

Yeni araştırma deneyleri tasarlayıp yapabilme ve bunların sonuçlarını inceleyebilme ve yorumlayabilme becerisi

Z4

Çok disiplinli ve disiplinler arası araştırmalarda yapabilme becerisi

Z5

Yeni yöntemler geliştirebilme ve mühendislik problemlerini çözebilme becerileri

Z6

Mühendisliğin etkisini küresel, ekonomik, çevresel bağlamda anlayabilme becerisi

Z7

Mühendislik alanının ileri düzey yöntemlerini ve günümüz araçlarını araştırmalarda etkin olarak kullanabilme becerisi

 

Z1

Ability to transfer the domain knowledge in written and verbal form

Z2

Ability to criticize the obtained knowledge and skills

Z3

Ability to work independently and assume responsibility

Z4

Ability to work in a team

Z5

Ability for learning to learn and to manage the learning process

Z6

Ability to use the information technologies in design process

Z7

Ability to use a foreign language to follow the developments in the field and to communicate with colleagues.