Z1 Alanıyla ilgili konularda bilgi ve görüşlerini yazılı ve sözlü aktarabilmek.
Z2 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir anlayışla değerlendirebilmek.
Z3 Bağımsız çalışabilmek ve sorumluluk alabilmek.
Z4 Birlikte çalışmaya yatkın olabilmek.
Z5 Öğrenmeyi öğrenebilmek ve yönetebilmek.
Z6 Alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.
Z7 Alanındaki temel bilgileri izleyebilecek ve meslek çevresiyle iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanabilmek.

 

Key / Transferable Compeneticies

Z1 Ability to transfer the domain knowledge in written and verbal form
Z2 Ability to criticize the obtained knowledge and skills
Z3 Ability to work independently and assume responsibility
Z4 Ability to work in a team
Z5 Ability for learning to learn and to manage the learning process
Z6 Ability to use the information technologies in design process
Z7 Ability to use a foreign language to follow the developments in the field and to communicate with colleagues.