Alan Yeterlilikleri

Z1

Alanıyla ilgili konularda bilgi ve görüşlerini yazılı ve sözlü aktarabilmek.

Z2

Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir anlayışla değerlendirebilmek.

Z3

Bağımsız çalışabilmek ve sorumluluk alabilmek.

Z4

Birlikte çalışmaya yatkın olabilmek.

Z5

Öğrenmeyi öğrenebilmek ve yönetebilmek.

Z6

Alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.

Z7

Alanındaki temel bilgileri izleyebilecek ve meslek çevresiyle iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanabilmek.

 

Speciality  Qualifications

Z1

To transfer information and opinions written and oral on subjects related to the field.

Z2

To evaluate the knowledge and skills gained in the field in a critical approach.

Z3

To be able to work independently and to take responsibility.

Z4

Being predisposed to working together.

Z5

Learning to learn and to manage 

Z6

To be able to use required information and communication technologies in the field.

Z7

To be able to use a foreign language at a level to fallow basic knowledge in the field and to communicate with the occupational environment.