Z1

Alanıyla ilgili konularda bilgi ve görüşlerini yazılı ve sözlü aktarabilmek.

Z2

Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir anlayışla değerlendirebilmek.

Z3

Bağımsız çalışabilmek ve sorumluluk alabilmek.

Z4

Birlikte çalışmaya yatkın olabilmek.

Z5

Öğrenmeyi öğrenebilmek ve yönetebilmek.

Z6

Alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.

Z7

Alanındaki temel bilgileri izleyebilecek ve meslek çevresiyle iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanabilmek.

 

Z1

To be able to transfer knowledge and opinions in written and oral about subjects

Z2

To be able to evaluate the knowledge and skills acquired in the field with a critical understanding.

Z3

To be able to work independently and take responsibility.

Z4

Being able to work together.

Z5

To learn to learn and to manage.

Z6

To be able to use the information and communication technologies required by the field.

Z7

To be able to use a foreign language to monitor basic information in the field and communicate with the professional community.