1

Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak İşletme alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.

2

Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.

3

Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

4

Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.

5

Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.

 

QUALIFICATIONS OF FIELD


1

Based on master's qualifications, it develops and deepens the current and advanced knowledge in business field at the level of expertise with original thought and / or research and reaches unique definitions bringing innovation in the field.

2

To be able to supervise the collection, interpretation, implementation and announcement of data related to the field by considering social, scientific, cultural and ethical values and teaching these values.

3

To understand the interdisciplinary interaction that the field is related to.

4

To be able to establish functional interactions by using strategic decision-making processes in solving problems related to the field.

5

Be able to evaluate and use new information in the field with a systematic approach