Z1

Alanıyla ilgili konularda bilgi ve görüşlerini yazılı ve sözlü aktarabilmek.

Z2

Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir anlayışla değerlendirebilmek.

Z3

Bağımsız çalışabilmek ve sorumluluk alabilmek.

Z4

Birlikte çalışmaya yatkın olabilmek.

Z5

Öğrenmeyi öğrenebilmek ve yönetebilmek.

Z6

Alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.

Z7

Alanındaki temel bilgileri izleyebilecek ve meslek çevresiyle iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanabilmek.


Z1

Ability to  transfer the knowledge and opinions on the issues related to the field in both writing and orally.

Z2

Ability to evaluate the knowledge and skills gained in the field with a critical understanding

Z3

Ability to work independently and take responsibility

Z4

Ability to work together and tend to teamwork

Z5

Learning how to learn and management of learning

Z6

Ability to use the information and communication techonologies required by the field

Z7

Ability to use a foreign language to monitor basic information in the field and communicate with the professional community