MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 

ALAN YETERLİLİKLERİ

Z1

Alanıyla ilgili konularda bilgi ve görüşlerini yazılı ve sözlü aktarabilmek.

Z2

Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir anlayışla değerlendirebilmek.

Z3

Bağımsız çalışabilmek ve sorumluluk alabilmek.

Z4

Birlikte çalışmaya yatkın olabilmek.

Z5

Öğrenmeyi öğrenebilmek ve yönetebilmek.

Z6

Alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.

Z7

Alanındaki temel bilgileri izleyebilecek ve meslek çevresiyle iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanabilmek.

 

 

Key / Transferable Competencies 

Z1

Ability to transfer the domain knowledge in written and verbal form

Z2

Ability to criticize the obtained knowledge and skills

Z3

Ability to work independently and assume responsibility

Z4

Ability to work in a team

Z5

Ability for learning to learn and to manage the learning process

Z6

Ability to use the information and communication technologies in design process

Z7

Ability to use a foreign language to follow the developments in the field and to communicate with colleagues