Z1 Mesleğinin getirdiği iş ve ahlaki sorumlulukların bilincinde olarak özel ve iş hayatında gerekli disipline sahip olmak.
Z2 Uçuş öncesi, esnası ve sonrasında havacılığın esnetilemez kurallarına uyan, emniyet faktörlerini her daim gözetme ve en üst düzeye çıkarma bilincinde olmak.
Z3 Dünyaca başarılı sayılan pilotlarda olması gereken zihinsel, fiziksel, uzay oryantasyonu ve psikomotor yetilerinin uygunluğunu sürekli devam ettirebilmek.
Z4 Her türlü uçuş bilgi ve becerisini bireysel veya takım çalışmalarıyla öğrenmek ve geliştirebilmek.
Z5 Pilotluğun yadsınamaz koşulu olan İngilizce iletişim becerisinin sosyal ve mesleki gerekliliklerini sorunsuzca yerine getirebilmek ve ileri seviyeye yükseltmek.
Z6 Öğrenmeyi öğrenebilmek ve yönetebilmek