ALAN YETERLİLİKLERİ

A1. Alanıyla ilgili teorik ve uygulama konularında kazandığı bilgileri ve yaklaşımları bilimsel formasyonla ifade edebilmek

A2. Lisans eğitimi sürecinde edindiği bilgi ve becerileri kritik edebilecek bir yaklaşıma sahip olmak

A3. Bireysel düzeyde ve kolektif düzeyde çalışabilmek eğilimli olmak

A4. Alanıyla ilgili kazandığı etik sorumlulukları yerine getirebilmek

A5. Eğitim öğretim sürecini yönetebilmek ve öğrenme motivasyonu aktarabilmek.

A6. Alanıyla ilgili yazılı, görsel ve teknolojik kaynaklardan yararlanabilmek.

A7. Alanıyla ilgili uluslarlarası düzeyde ele alınan çalışmaları takip edebilecek ve mesleki çevresiyle paylaşabilecek yabancı dil birikimine sahip olmak.

 

    FIELD QUALIFICATIONS 

 

A 1  To be able to write and pass on the knowledge and opinions on issues related to the field.

A 2: To be able to evaluate the knowledge and skills acquired in the field with a critical        understanding.

A 3: To be able to work independently and take responsibility.

A4. To be able to fulfill the ethical responsibilities of the field

A5. To be able to manage the teaching and learning process and to transfer motivation.

A6.  To be able to benefit from written, visual and technological sources related to the field.A 7. To have a foreign language accumulation to follow the studies on the international level related to the field and to share with the professional environment