Seçmeli Ders

Seçmeli Ders

Seçmeli Ders

Seçmeli Ders

KONTROL TEORİSİ
CONTROL THEORY
ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS
YAPAY SİNİR AĞLARI
DOĞRUSAL SİSTEM TEORİSİ
LINEAR SYSTEMS THEORY
ÖRÜNTÜ TANIMA
PATTERN RECOGNITION
INFORMATION THEORY AND CODING
BİLGİ KURAMI VE KODLAMA
ARTIFICIAL INTELLIGENCE
YAPAY ZEKA
MACHINE LEARNING
MAKİNE ÖĞRENMESİ
Bilgisayar Grafikleri
Computer Graphics
Sayısal Sinyal İşleme
Digital Signal Processing
Seçmeli Ders

Seminer

Seçmeli Ders

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
Scientific Research Methods
OBJECT ORIENTED SOFTWARE ENGINEERING
NESNEYE YÖNELİK YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
MICROWAVE ENGINEERING
MİKRODALGA TEORİSİ
DERİN ÖĞRENME
DEEP LEARNING
Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji
Information Security and Cryptology
Bulanık Kontrol
Tez Çalışması (Senelik)