Akademik Araştırma, Yazım ve Değerlendirme Yöntemleri
Seçmeli Dersler (4 Adet)

Seminer

Seçmeli Dersler (4 Adet)

Yüksek Lisans Tezi

Yüksek Lisans Tezi

Enerji Sözleşmeleri
Enerji Tesislerinde Çevre Yönetimi
Enerji Fiyat ve Talep Tahmin Yöntemleri
Enerji Yatırım Analizleri ve Proje Yönetimi
İklim Değişikliği ve Alternatif Enerji Kaynakları
Enerjinin Hukuki Çerçevesi
Uluslararası Enerji Güvenliği ve Türkiye
Enerji Tarife Modelleri ve Enerji Fiyatlandırılması
Enerji Kaynakları, Yatırım Modelleme ve Yönetimi