Temel Tasarım Eğitimi I
Detaylı Gör
Görsel Düşünme
Öğrencilerin iletişim tasarımını tanıması ve konumlandırması, çeşitli yöntem ve teknikleri kullanarak verilen konular bağlamında akılda kalıcı/ dikkat çekici görseller oluşturabilmesini sağlamaktır. Grafik Tasarıma giriş olarak kurgulanan derste fotoğraf ve görüntü üzerine amlam çalışmaları yapılacaktır.

Detaylı Gör
Bil. Des. Çizim Tekniği
Görsel algılamaya yönelik çalışmalar gösteriyor ki, dünya ya da imgeleri oldukları gibi algılamıyoruz fakat oluşturuyoruz. Biz yalnızca pasif bir kamera değiliz, seçtiğimiz sıradan bir enstantene fotoğraf bile dünyayı aktif olarak yorumlamamızda rol oynuyor. Bu derste, günlük yaşamımızdan ve görsel iletişim tasarımı alanındaki görsel imgeler ve sanat eserlerine kadar gördüklerimizin tekrar şekillendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu ders kapsamında Adobe Illustrator programı öğretilecektir.

Detaylı Gör
Türk Dili I
Dil nedir? Dillerin doğuşu, Dil duygu düşünce bağlantısı, Dil kültür bağlantısı, Dil toplum bağlantısı, Yeryüzündeki diller ve Türkçenin bu diller arasındaki yeri, İmla ve noktalama, kuralları, Ses bilgisi-yapı bilgisi-kelime-fiiller-kelime grupları-cümle.

Detaylı Gör
Yabancı Dil I
Derste mesleki bilgi ve beceri için gerekli olan İngilizce kavram ve alt yapısı oluşturulmaktadır.

Detaylı Gör
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Üniversite öğrencilerine Türkiyenin yakın tarihini öğretmek,Türk İnkılabı Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri hakkında öğrencileri bilgilendirmek ve üniversite öğrencileri tarafından Türk İnkılabının çağdaşlaşma ve çağdaşlaşmanın taşıyıcısı olma hedef ve misyonunun benimsenmesini sağlamak İçerik: Atatürk ilkelerinin çağcıl Türkiye’yi yaratmada üstlendiği işlev, toplumsal yansımaları, “Ümmet” anlayışından “yurttaş” kimliğine ulaşmada yaşanılan süreçler ele alınacaktır.

Detaylı Gör
Desen I
Öğrencilerin görsel algılama yeteneklerini geliştirmek, temel kompozisyon, çizim, ölçü, perspektif alıştırmaları yardımıyla ihtiyaçları çerçevesinde kendi kişisel anlatımlarını oluşturabilmeleri için desen becerilerini geliştirmelerini sağlamaktır. İki boyuttan iki boyuta ölçülü aktarma çalışmaları ve ton farklılıklarını aktarma çalışmaları yapılır.

Detaylı Gör
Genel Sanat Tarihi
Sanat ve sanat tarihi kavramlarını edinme sanat tarihinin alanlarının ve dönemlerin incelenmesi. Sanat ürünlerinin tarihsel gelişimi ve termonoloji bilgilerinin edinilmesi. Sanatın gelişimine ilişkin tarihsel bir perspektif kazanmalarını sağlama, sanat kavramlarını verebilme, dönem ve akımlara ait uslup özelliklerini kavratma, dönemlerin birbirine olan etkilerini ve yönlendirici yanlarını belirleme konularını içerir.

Detaylı Gör
Perspektif (Seçmeli)
İki ve üç boyutlu şekillerin düzlem üzerindeki perspektif görünüşlerinin;  elde edilmesinde, gölgelendirilmesinde ve perspektif görünüşlere istenilen doğrultuda ve uzunlukta eleman yerleştirilmesinde kullanılan pratik çizim yöntemlerinin öğretilmesidir.  Aksonometrik Perspektif: Bir Kaçış Noktalı Perspektif Anlatımı (İki Boyutlu Geometrik Formlar ile Üç Boyutlu Geometrik Cisimlerin Tekil Olarak ve Gruplar Halinde Perspektifi).  İki Kaçış Noktalı Perspektif Anlatımı (İki Boyutlu Geometrik Formlar ile Üç Boyutlu Geometrik Cisimlerin Tekil Olarak ve Gruplar Halinde Perspektifi).  İzometrik Perspektif.  Serbest El ile Perspektif Skeç Çalışmaları.

Detaylı Gör
Teknik Resim (Seçmeli)
İki ve üç boyutlu şekillerin düzlem üzerindeki perspektif görünüşlerinin;  elde edilmesinde, gölgelendirilmesinde ve perspektif görünüşlere istenilen doğrultuda ve uzunlukta eleman yerleştirilmesinde kullanılan pratik çizim yöntemlerinin öğretilmesidir.  Aksonometrik Perspektif: Bir Kaçış Noktalı Perspektif Anlatımı (İki Boyutlu Geometrik Formlar ile Üç Boyutlu Geometrik Cisimlerin Tekil Olarak ve Gruplar Halinde Perspektifi).  İki Kaçış Noktalı Perspektif Anlatımı (İki Boyutlu Geometrik Formlar ile Üç Boyutlu Geometrik Cisimlerin Tekil Olarak ve Gruplar Halinde Perspektifi).  İzometrik Perspektif.  Serbest El ile Perspektif Skeç Çalışmaları.

Detaylı Gör
Temel Tasarım Eğitimi II
Detaylı Gör
Desen II
Öğrencilerin görsel algılama yeteneklerini geliştirmek, temel kompozisyon, çizim, ölçü, perspektif alıştırmaları yardımıyla ihtiyaçları çerçevesinde kendi kişisel anlatımlarını oluşturabilmeleri için desen becerilerini geliştirmelerini sağlamaktır. İki boyuttan iki boyuta ölçülü aktarma çalışmaları ve ton farklılıklarını aktarma çalışmaları yapılır.

Detaylı Gör
Genel Sanat Tarihi II
Sanat ve sanat tarihi kavramlarını edinme sanat tarihinin alanlarının ve dönemlerin incelenmesi. Sanat ürünlerinin tarihsel gelişimi ve termonoloji bilgilerinin edinilmesi. Sanatın gelişimine ilişkin tarihsel bir perspektif kazanmalarını sağlama, sanat kavramlarını verebilme, dönem ve akımlara ait uslup özelliklerini kavratma, dönemlerin birbirine olan etkilerini ve yönlendirici yanlarını belirleme konularını içerir.


Detaylı Gör
Bil. Des. Görüntü İşleme Tekniği
Görsel algılamaya yönelik çalışmalar gösteriyor ki, dünya ya da imgeleri oldukları gibi algılamıyoruz fakat oluşturuyoruz. Biz yalnızca pasif bir kamera değiliz, seçtiğimiz sıradan bir enstantene fotoğraf bile dünyayı aktif olarak yorumlamamızda rol oynuyor. Bu derste, günlük yaşamımızdan ve görsel iletişim tasarımı alanındaki görsel imgeler ve sanat eserlerine kadar gördüklerimizin tekrar şekillendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu ders kapsamında Adobe Photoshop programı öğretilecektir.

Detaylı Gör
Tipografiye Giriş
Detaylı Gör
Türk Dili I
Dil nedir? Dillerin doğuşu, Dil duygu düşünce bağlantısı, Dil kültür bağlantısı, Dil toplum bağlantısı, Yeryüzündeki diller ve Türkçenin bu diller arasındaki yeri, İmla ve noktalama, kuralları, Ses bilgisi-yapı bilgisi-kelime-fiiller-kelime grupları-cümle.

Detaylı Gör
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2
Üniversite öğrencilerine Türkiyenin yakın tarihini öğretmek,Türk İnkılabı Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri hakkında öğrencileri bilgilendirmek ve üniversite öğrencileri tarafından Türk İnkılabının çağdaşlaşma ve çağdaşlaşmanın taşıyıcısı olma hedef ve misyonunun benimsenmesini sağlamak İçerik: Atatürk ilkelerinin çağcıl Türkiye’yi yaratmada üstlendiği işlev, toplumsal yansımaları, “Ümmet” anlayışından “yurttaş” kimliğine ulaşmada yaşanılan süreçler ele alınacaktır.

Detaylı Gör
Yabancı Dil II
Derste mesleki bilgi ve beceri için gerekli olan İngilizce kavram ve alt yapısı oluşturulmaktadır.

Detaylı Gör
Temel Fotoğrafçılık (Seçmeli)
Fotoğraf temel prensipleri ve tarihçesini bilme, fotoğraf teknik ve uygulamalarını bilme, fotoğraf makinesi kullanmayı öğrenme,  fotoğraf çekiminde ışık ayar yapabilme, nitelikli kompozisyon oluşturma. Fotoğrafın tarihçesi, temel prensipleri, fotoğraf makinası çeşitleri, fotoğraf makinası bölümleri, ışık ve aydınlatma kaynakları, dijital fotoğraf makinaları, fotoğrafta kompozisyon, portre, manzara, iç mekan çizimleri, fotoğraf çekim uygulamalarını kapsar.

Detaylı Gör
Fotoğrafçılığa Giriş (Seçmeli)
Fotoğraf temel prensipleri ve tarihçesini bilme, fotoğraf teknik ve uygulamalarını bilme, fotoğraf makinesi kullanmayı öğrenme,  fotoğraf çekiminde ışık ayar yapabilme, nitelikli kompozisyon oluşturma. Fotoğrafın tarihçesi, temel prensipleri, fotoğraf makinası çeşitleri, fotoğraf makinası bölümleri, ışık ve aydınlatma kaynakları, dijital fotoğraf makinaları, fotoğrafta kompozisyon, portre, manzara, iç mekan çizimleri, fotoğraf çekim uygulamalarını kapsar.

Detaylı Gör
Tipografi I
Öncelikli olarak öğrencinin yazıyı oluşturan temel yapıları öğrenmesi amaçlanmaktadır. Yazıyı oluştururken kullanacağı yazı karakterini nasıl seçeceği üzerine odaklanılır. Yazı Karakterinin seçiminde önemli rol oynayan `Yazı karakterinin ailesi ve yapısal özellikleri, karakterin içinde bulunduğu sınıf ve tasarıma uygunluğu gibi konuların öğrenilmesi dersin amaçları arasındadır.

Detaylı Gör
Grafik Tasarım ı
Temel Tasarım Eğitimi üzerine iletişim tasarımının en önemli giriş noktası görme ve algılama üzerine çalışmalar yapılacak, göstergebilim kuramından hareketle görüntülerin işaret ettikleri kodlar üzerine tasarım projeleri yürütülecektir.

Detaylı Gör
Bil. Des. Grafik Tasarım I
Bilgiye ulaşabilme ve bilgiyi işleyebilme becerisini kazandırmak ve bunun yanında bilgisayar destekli tasarım için gerekli yazılımları öğretmek. Bilgisayar destekli tasarımın temelleri hakkında bilgi sahibi olma.Bilgisayar destekli tasarımın temelleri.. Vektör ve bitmap tabanlı programların özellikleri.

Detaylı Gör
İllustrasyon I
İllüstrasyonun ne olduğunu, görsel iletişimin hangi alanlarında ne amaçla kullanıldığını ve illüstrasyon üretim tekniklerini, fikir geliştirme ve uygulama süreci ile beraber öğrenmek.

Detaylı Gör
Grafik Tasarım Tarihi I
Grafik tasarımın gelişmesinde tarihsel, kültürel, ekonomik ve teknolojik faktörlerin ve tasarım okullarının rolünü inceleyebilmek ve Endüstri Devrimiyle birlikte ortaya çıkan ve 1960 lara kadar süregelen grafik tasarım akımlarını, tasarım üsluplarını, okullarını ve belli grafik tasarımcıları, illustratörleri ve sanatçıları tanımak ve tanımlayabilmek.

Detaylı Gör
Konsept Geliştirme

Bu ders, yaratıcı düşüme, kavram geliştirme ve fikir üretme yöntemlerini öğrenmeyi ve bu yöntemleri kullanarak görsel iletişim tasarımı projeleri geliştirmeye yöneliktir. 

Bu dersin amacı öğrencilere yaratıcı düşünme, kavram geliştirme ve fikir üretme yeteneğini ve becerisini kazandırmayı amaçlar.

 

 


Detaylı Gör
Sembol ve Anlam Yaratma
Semiyotiğin anlamı ve sınıflandırılması, semiyotiğin tarihi, ilk semboller ve gelişme aşamaları, tarihteki ilk endüstriyel ve ticari logolar ve gelişme süreçleri incelenir. Uygulamalar yaptırılır.

Detaylı Gör
Özgün Baskı I
Dersin amacı öğrenciye, yüksek baskının işleyişini, materyal ve uygulama olanaklarını kavratmak ve yüksek baskıyı kullanarak bireysel anlatım biçimleri geliştirmeye zemin hazırlamaktır.

Detaylı Gör
Baskı Resim Teknikleri I

Baskı tekniklerini teorik ve birkısmını da uygulamalı olarak öğrenme.(mono baskı, linolyum, ağaç baskı, litografi, gravür).Baskı Resimde farklı tekniklerle (mono baskı, linolyum, ağaç baskı, litografi, gravür) kişisel anlatım yollarına gidebilme.


Detaylı Gör
Tipografi II
Öncelikli olarak öğrencinin metni oluşturan temel yapıları öğrenmesi amaçlanmaktadır. Metni oluştururken kullanacağı paragraf sistemleri ve metnin düzenlenmesini sağlayan yapılar üzerine odaklanılır. Metni doğru okumamızı sağlayan ve okumamızı kolaylaştıran hiyerarşik düzenlerin, sayfayı bölme-yapılandırma, görsel-metin ilişkisi, negatif-pozitif alan değerlendirmesi gibi konuların öğrenilmesi dersin amaçları arasındadır.

Detaylı Gör
Bil. Des. Grafik Tasarım II
Bilgiye ulaşabilme ve bilgiyi işleyebilme becerisini kazandırmak ve bunun yanında bilgisayar destekli tasarım için gerekli yazılımları öğretmek. Bilgisayar destekli tasarımın temelleri hakkında bilgi sahibi olma.Bilgisayar destekli tasarımın temelleri.. Vektör ve bitmap tabanlı programların özellikleri.

Detaylı Gör
İllustrasyon II
İllüstrasyonun ne olduğunu, görsel iletişimin hangi alanlarında ne amaçla kullanıldığını ve illüstrasyon üretim tekniklerini, fikir geliştirme ve uygulama süreci ile beraber öğrenmek.

Detaylı Gör
Grafik Tasarım Tarihi II
Grafik tasarımın gelişmesinde tarihsel, kültürel, ekonomik ve teknolojik faktörlerin ve tasarım okullarının rolünü inceleyebilmek ve Endüstri Devrimiyle birlikte ortaya çıkan ve 1960 lara kadar süregelen grafik tasarım akımlarını, tasarım üsluplarını, okullarını ve belli grafik tasarımcıları, illustratörleri ve sanatçıları tanımak ve tanımlayabilmek.

Detaylı Gör
Görsel Anlatım Teknikleri I
Semiyotiğin anlamı ve sınıflandırılması, semiyotiğin tarihi, ilk semboller ve gelişme aşamaları, tarihteki ilk endüstriyel ve ticari logolar ve gelişme süreçleri incelenir. Uygulamalar yaptırılır.

Detaylı Gör
Grafik Tasarım II
Temel Tasarım Eğitimi üzerine iletişim tasarımının en önemli giriş noktası görme ve algılama üzerine çalışmalar yapılacak, göstergebilim kuramından hareketle görüntülerin işaret ettikleri kodlar üzerine tasarım projeleri yürütülecektir.

Detaylı Gör
Kaligrafi I
Kaligrafik özellikli tasarımlar yapmayı öğrenir. Anglezin tanımını ve kullanım alanlarını öğrenir. Başlıkta kaligrafi mantığını uygular. Kaligrafi-Anglez çalışmaları yapar. Anglez ile Logotype tasarlar. Anglez ile kendi ismini tasarlar, kullanma olanakları yaratır. Yazı ile resim yapma yollarını öğrenir. Kaligrafi ile resimsel görüntü oluşturur. Anglez ile yazı-resim yapar.

Detaylı Gör
Reklam Fotoğrafçılığı I
Öğrenciye, reklam fotoğrafında özellikle stüdyo çekimlerinin ne olduğu, nasıl çekildiği ve çekilen fotoğrafın nasıl kullanıldığını kavratmak dersin ana amacıdır. Öğrencinin, stüdyoda doğru bir reklam fotoğrafı çekip, bu fotoğrafı bir reklamda kullanılabilecek düzeyde işleyebilmesini sağlamak dersin ikincil amacıdır.

Detaylı Gör
Özgün Baskı II
Dersin amacı öğrenciye, yüksek baskının işleyişini, materyal ve uygulama olanaklarını kavratmak ve yüksek baskıyı kullanarak bireysel anlatım biçimleri geliştirmeye zemin hazırlamaktır.

Detaylı Gör
Baskı Resim Teknikleri II
Baskı tekniklerini teorik ve birkısmını da uygulamalı olarak öğrenme.(mono baskı, linolyum, ağaç baskı, litografi, gravür).Baskı Resimde farklı tekniklerle (mono baskı, linolyum, ağaç baskı, litografi, gravür) kişisel anlatım yollarına gidebilme.
Detaylı Gör
Grafik Tasarım III
Temel Tasarım Eğitimi üzerine iletişim tasarımının en önemli giriş noktası görme ve algılama üzerine çalışmalar yapılacak, göstergebilim kuramından hareketle görüntülerin işaret ettikleri kodlar üzerine tasarım projeleri yürütülecektir.

Detaylı Gör
Tipografi III
Öncelikli olarak öğrencinin metni oluşturan temel yapıları öğrenmesi amaçlanmaktadır. Metni oluştururken kullanacağı paragraf sistemleri ve metnin düzenlenmesini sağlayan yapılar üzerine odaklanılır. Metni doğru okumamızı sağlayan ve okumamızı kolaylaştıran hiyerarşik düzenlerin, sayfayı bölme-yapılandırma, görsel-metin ilişkisi, negatif-pozitif alan değerlendirmesi gibi konuların öğrenilmesi dersin amaçları arasındadır.

Detaylı Gör
Özgün Baskı III
Dersin amacı öğrenciye, yüksek baskının işleyişini, materyal ve uygulama olanaklarını kavratmak ve yüksek baskıyı kullanarak bireysel anlatım biçimleri geliştirmeye zemin hazırlamaktır.

Detaylı Gör
Ambalaj Tasarımı I
Layout Tasarımı I
Öğrenciye; etkili bir görsel iletişim mesajı vermek için görsel hiyerarşinin nasıl kurgulanacağını, grafik öğelerin tasarım ürününe göre nasıl düzenleneceğini aktarmak; yüzey tasarımının temel ilkelerini kavratmak; görsel-metin ilişkisi üzerine yaratıcı yüzel düzenlemeleri geliştirmelerini sağlamaktır.

Detaylı Gör
Görsel İletişim ve Reklam
Görsel iletişimin temel kuramları ve görsel iletişim sürecinin önemli bileşenlerini incelemek ve grafik tasarımın kuramsal altyapısını oluşturabilmek.

Detaylı Gör
Grafik Tasarım Teori ve Araşt.
Grafik tasarımı kuramsal olarak tartışacaktır. Grafik Tasarımın Amaç ve Öneminin Sorgulanması Grafik Tasarımcının Sosyal Rolünün Sorgulanması Görsel İletişimin Sosyokültürel Etkilerinin Tartışılması Grafik tasarımcının çeşitli rollerini tartışması ve sorgulaması. Sivil Tasarımcı, Yazar Tasarımcı, Aktivist Tasarımcı kavramlarını tartışması. Sürdürülebilirlik Ve Grafik Tasarımın Ekolojik Rolünü tartışması Araştırma ve Kaynak Bulma Yöntemlerini geliştirecektir. Araştırma Yazısı ve Sunum hazırlayacaktır. Konunun Analizi ve Konu Üzerinde Bilgi ve Fikir Toplama yöntemlerini geliştirecektir.

Detaylı Gör
Gör. Disip. Göstergebilim
Göstergebilimin uygulama alanlarını tanıtmak. Göstergebilimsel bir işlem olan kesitlemeyi
öğrenmelerini ve uygulayabilmelerini sağlamak. Göstergebilimsel çözümlemeler
yapabilmelerini sağlamak

Detaylı Gör
Mitoloji ve İkonografi
Mitolojik öykülerden seçilmiş konuların işlendiği eserleri olgusal bakımdan kavrayabilme yetisi geliştirmek.  Sanat eleştirisine yönelik olarak, sistemli bir alt yapı oluşturmak. 

Detaylı Gör
Staj 1
Tasarım Analizi
Baskı Resim Teknikleri II
Grafik Tasarım IV
Temel Tasarım Eğitimi üzerine iletişim tasarımının en önemli giriş noktası görme ve algılama üzerine çalışmalar yapılacak, göstergebilim kuramından hareketle görüntülerin işaret ettikleri kodlar üzerine tasarım projeleri yürütülecektir.

Detaylı Gör
Bil. Des. Yazı Karakteri Tasarımı
Öğrencinin bir yazı karakteri oluşturmada uygulanabilecek en basit modüler yapıdan, bilgisayar ortamında gerçekleştirilmesine kadar olan prosesi öğrenmesi dersin öncelikli amaçlarındandır. Bu doğrultuda öğrencilerin yazı karakteri tasarımcılarını ve yazı karakteri üreten ve satan kurumları öğrenmeleri amaçlanmaktadır.

Detaylı Gör
Grafik Üretim Teknikleri
Dersin amacı öğrenciye, yüksek baskının işleyişini, materyal ve uygulama olanaklarını kavratmak ve yüksek baskıyı kullanarak bireysel anlatım biçimleri geliştirmeye zemin hazırlamaktır.

Detaylı Gör
Ambalaj Tasarımı II
Ambalaj tasarımının oluşum sürecindeki, form, malzeme ve görsel iletişim ilişkileri, ürünün ait olduğu marka kimliğine ve ürün gamı kriterlerine odaklayan projelerle uygulama.
Ambalaj tasarımında değerlendirme kriterleri, ambalaj tasarımında yasal zorunluluklar, üretimle ilgili teorik bilgi. Proje konusu ile ilgili ambalaj tasarımı ve bilgisayar ortamında uygulaması

Detaylı Gör
Layout Tasarımı II
Öğrenciye; etkili bir görsel iletişim mesajı vermek için görsel hiyerarşinin nasıl kurgulanacağını, grafik öğelerin tasarım ürününe göre nasıl düzenleneceğini aktarmak; yüzey tasarımının temel ilkelerini kavratmak; görsel-metin ilişkisi üzerine yaratıcı yüzel düzenlemeleri geliştirmelerini sağlamaktır.

Detaylı Gör
Yeni Medya
Yeni medya kavramını öğrenir ve tanımlar.

Detaylı Gör
Özgün Kitap Tasarımı
Tasarım problemlerini kitap formatında çözme aşamasını tanıyacaktır. Geliştirilen fikirleri uygulamada çeşitli basım ve çoğaltım tekniklerini etkin olarak kullanabilecektir. Kitabı bir aktarım biçimi olarak ele alabilecektir. Tasarlanan görseli sunacak ve eleştirecektir.

Detaylı Gör
Reklam Fotoğrafçılığı II
Baskı Üretim Teknikleri
Portfolyo Tasarımı I
Portfolyonun alt yapısını hazırlamak. Yapılan tasarımları toparlamak. Fotoğraf çekimlerini yapmak. Digital ortamda kullanıma hazır hale getirmek. Portfolyoyu kiflisellefltirmek. Kullanılacak amblemi tasarlamak. Sayfa düzenini oluşturmak. Sayfa boyutuna karar vermek. Portfolyoyu sunuma hazırlamak. Cilt malzemesine karar vermek. Maketini oluşturmak.

Detaylı Gör
İnteraktif Grafik Tasarım I
Bilgisayarın grafik tasarımcılar için görsel iletişimin etkili ve önemli bir modu olduğunu öğrenecekler. Interaktif tasarım prensip ve elemanlarını güncel tasarım ve görsel iletişim pratiğinde uygulanmasını analiz edip, yorumlayabileceklerdir Etkileşim tasarımı sürecini anlayabileceklerdir Görsel iletişim tasarımı ve yeni medya arasındaki etikleşimi analiz edebileceklerdir Güncel, piyasada tasarımcılar tarafından yapılan uygulama örneklerini anlayabileceklerdir

Detaylı Gör
Deneysel Grafik Tasarım
Farklı üretim olanaklarını ele alarak öğrencinin; yaratıcı tasarım yaklaşımları ortaya koymasını sağlamak; müşteri bağımsız işlerle yaratıcılığının sınırlarını zorlamak; grafik tasarımın uygulanabileceği farklı medyumları keşfetmek; buradaki kazanımları endüstriyel grafik alanına aktarmasını sağlamaktır.

Detaylı Gör
Bilimsel Arş. Ve Yazım Tek.
Genel ve ortak bir dil olarak kabul dilen bilimsel düşünme pratiği, bilimsel dil ve yazma kriterleri bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. Tez, rapor, makale gibi uluslararası ortak yazma ve anlatım tekniklerini gerektiren üretimlerde kullanılan ilkeleri, araştırma basamaklarını tanıtmak ve öğrenciye uluslararası düzeyde de yazma yetisi kazandırmak bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. 

Detaylı Gör
Grafik Tasarım Proje
Bir görsel problemi kendi özgün grafik tasarım diliyle problemi belirleyerek çözme aşamasını tanıyacaktır. Ürettiği projesini yaratıcı biçimde sunar.

Detaylı Gör
Sayısal Video Kurgu
Temel tasarım prensiplerini video kurguda nasıl kullanabileceğini öğrenecektir. Öğrendiklerini kullanarak bir video kurgu tasarımı gerçekleştirir. Sınıf içerisinde bu kurgunun sunumunu yapar, Eleştiriler doğrultusunda düzeltmeleri yapar ve projeyi teslim eder.

Detaylı Gör
İleri Tipografi
Tipografi ile imajı doğru biçimde birleştirebilir Tipografiyi bilgisayar ortamının dışına taşıyabilir. Tipografiyi üç boyutlu olarak görüp, değerlendirebilir. Tipografiyi bir çevresel görüntü ya da mimari öğe olarak algılayabilir.

Detaylı Gör
Staj II
Editoryal İllüstrasyon
İllüstrasyonun görsel iletişimin çeşitli alanlarında nasıl kullanıldığını uygulamalı projelerle pekiştirmek; basın yayın ve süreli yayınlar için illüstrasyon üretim tekniklerini, fikir geliştirme ve uygulama sürecine ilişkin alıştırmalara dair edinilen bilgileri pekiştirmek. Bir grafik tasarım ifade biçimi olarak illüstrasyon alanında uzmanlaşmayı hedefleyen adaya çalışma ve kendisini geliştirme zemini sağlamak.

Detaylı Gör
Görsel Anlatım Teknikleri II
Portfolyo Tasarımı II
Portfolyonun alt yapısını hazırlamak. Yapılan tasarımları toparlamak. Fotoğraf çekimlerini yapmak. Digital ortamda kullanıma hazır hale getirmek. Portfolyoyu kiflisellefltirmek. Kullanılacak amblemi tasarlamak. Sayfa düzenini oluşturmak. Sayfa boyutuna karar vermek. Portfolyoyu sunuma hazırlamak. Cilt malzemesine karar vermek. Maketini oluşturmak.

Detaylı Gör
İnteraktif Grafik Tasarım II
Bilgisayarın grafik tasarımcılar için görsel iletişimin etkili ve önemli bir modu olduğunu öğrenecekler. Interaktif tasarım prensip ve elemanlarını güncel tasarım ve görsel iletişim pratiğinde uygulanmasını analiz edip, yorumlayabileceklerdir Etkileşim tasarımı sürecini anlayabileceklerdir Görsel iletişim tasarımı ve yeni medya arasındaki etikleşimi analiz edebileceklerdir Güncel, piyasada tasarımcılar tarafından yapılan uygulama örneklerini anlayabileceklerdir

Detaylı Gör
Sanat Felsefesi
Sanat kültürü, estetik estetiğin parçaları, obje, değer, yargı, varlık tarzı bakımından sanat eseri ve obje plastik sanatlar açısından estetik kavramı irdelenir.

Detaylı Gör
Mezuniyet Projesi
Genel ve ortak bir dil olarak kabul dilen bilimsel düşünme pratiği, bilimsel dil ve yazma kriterleri bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. Tez, rapor, makale gibi uluslararası ortak yazma ve anlatım tekniklerini gerektiren üretimlerde kullanılan ilkeleri, araştırma basamaklarını tanıtmak ve öğrenciye uluslararası düzeyde de yazma yetisi kazandırmak bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. 

Detaylı Gör