Bilgisayar Teknolojilerine Giriş
İletişime Giriş
İletişim süreçleri, temel iletişim kavramları, iletişim tarihi, yapısı, fonksiyonları, özellikleri, türleri, iletişim bilimlerinin diğer disiplinler ile ilişkileri, iletişim modelleri ve iletişim etiği.
Detaylı Gör
Temel Tasarım I
İngilizce I
Temel seviyede İngilizce dil bilgisi, kelime bilgisi, okuma parçalarını anlamaya yönelik alıştırmalar; dinlediğini anlamaya, basit seviyede günlük konuşmaları anlama ve kullanabilmeye yönelik alıştırmalar.                              
Detaylı Gör
İletişim Psikolojisi
Medeniyet Tasavvuru ve Karatay Medresesi
Bu derste Türk-İslam kültüründe birlikte yaşama anlayışının kökenleri üzerinde durulacaktır. Birlikte yaşama anlayışının ahenkli ve sürdürülebilir olmasında bilginin toplum nezdinde icra ettiği fonksiyon incelenecektir. Ders yapılan mekan demek olan “medrese” kavramı tahlil edilerek üniversitemizin ilham kaynağı olan Karatay Medresesi, sosyo-kültürel boyutlarıyla tahlil edilecektir.
Detaylı Gör
Türk Dili I
Dilin tanımı, dilin özellikleri, dilleri doğuşu ve çeşitlenmesi, Türk dilinin gelişmesi ve tarihî dönemleri, Türkçenin bugünkü durumu, yayılma alanları, Kültür tanımı, kültürün unsurları, kültür-dil ilişkisi, Türkçenin ses özellikleri- Türkçenin ekleri, biçimbilgisi, sözcük çeşitleri ve kullanımı
Detaylı Gör
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Üniversite Seçmeli Ders (1)

Temel Tasarım II
Bilgisayar Destekli Tasarım
Medya ve İletişim
İşletmecilik İlkeleri
İngilizce II

İletişim Sosyolojisi
Meslek Ahlakı ve Ahilik
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Türk Dili II
Tipografi
Arayüz Web Tasarımı
Reklamcılığa Giriş
Tüketici Davranışları ve Müşteri İlişkileri
Ekonomi
Bölüm Seçmeli I

Üniversite Seçmeli Ders (III)

Üniversite Seçmeli Ders (II)

Tipografi Uygulamaları
Yeni Medya
Reklamcılık Uygulamaları
Bütünleşik Pazarlama İletişimi
Bölüm Seçmeli II

Bölüm Seçmeli III

Bölüm Seçmeli IV

Üniversite Seçmeli Ders (IV)

Tasarım Stüdyo I
Görüntü ve Ses Uygulamaları I
Etkileşim Tasarım I
Yaratıcı Yazarlık
Siyasal İletişim Kampanyaları
Bölüm Seçmeli V

Bölüm Seçmeli VI

Görüntü ve Ses Uygulamaları II
Etkileşim Tasarımı II
Kurumsal Kimlik Tasarımı
Sunum Teknikleri
Tasarım Stüdyo II
Bölüm Seçmeli VII

Bölüm Seçmeli VIII

Bitirme Projesi I
Yayın Tasarımı
Staj
Bölüm Seçmeli IX

Bölüm Seçmeli X

Üniversite Seçmeli Ders (V)

Bitirme Projesi II
Stratejik Pazarlama Yönetimi
Bölüm Seçmeli XI

Sosyal Sorumluluk Kampanya Tasarımı
Bölüm Seçmeli XII

İletişim Hukuku
Tasarım Proje Yönetimi
Görsel Algı ve Düşünme
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Reklam Fotoğrafçılığı
Grafik Tasarım Tarihi
Medya ve Eleştirel Düşünme
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Politikaları
İletişim Araştırmaları Analizi
Sanal Kültür
Dijital İllüstrasyon
İletişim Etiği
Kişilerarası İletişim
Bilgi Tasarımı
Akademik Metin Yazarlığı
Reklam Grafiği
Sosyal Medya
Göstergebilim
Sosyal Sorumluluk Kampanyaları
Deneysel Tipografi
Popüler Kültür ve Medya
Örgütsel İletişim
Reklam Analizi
Etkin İletişim ve Beden Dili
Kamuoyu ve Pazar Araştırmaları
Multimedya Uygulamaları
Masaüstü Yayıncılık
Sürdürülebilir Tasarım
Kitle İletişim Kuramları
Tasarım Analizi
Bilgi Sistemleri Yönetimi
Stratejik İletişim
Uluslararası İletişim
Uygarlık Tarihi
Medya İlişkileri
Medya Okuryazarlığı
İletişimde Vaka Çalışmaları
Metin Çözümlemesi
Tasarım Odaklı Kavram Geliştirme
Medya İşletmeciliği
Medya ve Siyaset
Deneyimsel Tasarım
Yaratıcı Drama

Kullanıcı Deneyimi Tasarımı
İnsan Kaynakları Yönetimi ve İletişimi
E-Ticaret
Kriz ve İtibar Yönetimi
Reklam Filmi Yapımı
Alan Yabancıdil
Webde Kurum ve Marka Kimliği
Oyunlaştırma
Mobil Uygulama Tasarımı
Kamu Diplomasisi ve Propaganda
Animasyon
Protokol Yönetimi
Dijital Yayıncılık