FONKSİYONEL ODYOLOJİ
KLİNİK UYGULAMALAR I
BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ
SEÇMELİ DERS

SEÇMELİ DERS

VESTİBÜLER SİSTEM HASTALIKLARI & TANILAMA & REHABİLİTASYON
SEMİNER
KLİNİK UYGULAMALAR II
SEÇMELİ DERS

SEÇMELİ DERS

YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI
YÜKSEK LİSANS TEZİ
ENDÜSTRİYEL ODYOLOJİ
İŞİTSEL İMPLANTLAR & SİMÜLASYON & AMPLİFİKASYON
GERİATRİK ODYOLOJİ
REHABİLİTATİF ODYOLOJİ
İLERİ PEDİATRİK ODYOLOJİ
İLERİ ELEKTROFİZYOLOJİK TESTLER
ODYOLOJİ VE NÖROLOJİK HASTALIKLAR
İleri İşitme ve Vestibüler Sistem Anatomisi & Fizyolojisi & Embriyolojisi II
OTOLOJİ VE GENETİK
SİNYAL İŞLEME
İŞİTME CİHAZLARI & SİMÜLASYON, AMPLİFİKASYON
İŞİTME CİHAZLARI ELEKTRONİĞİ
İLERİ İŞİTME VE VESTİBÜLER SİSTEM ANATOMİSİ & FİZYOLOJİSİ & EMBRİYOLOJİSİ I
İLERİ TANISAL ODYOLOJİ
OTOLOJİK & NÖROOTOLOJİK HASTALIKLARDA ODYOVESTIBULER DEĞERLENDİRMELER
İŞİTME ENGELLİLERDE ARTİKÜLASYON VE FONOLOJİK BOZUKLUKLAR
Santral İşitsel İşlemleme Bozuklukları
Tinnitus ve Hiperakuzi