1.Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama AKTS Ders Detayı
EYL501 Akademik Araştırma, Yazım ve Değerlendirme Yöntemleri 3 6 Detaylı Gör
S1 Seçmeli Dersler (4 Adet) 3 6

2. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama AKTS Ders Detayı
EYL502 Seminer 6
S2 Seçmeli Dersler (4 Adet) 3 6

3. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama AKTS Ders Detayı
EYL531 Yüksek Lisans Tezi 30

4. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama AKTS Ders Detayı
EYL532 Yüksek Lisans Tezi 30

Seçmeli Dersler 1. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama AKTS Ders Detayı
EYL505 Enerji Sözleşmeleri 3 6 Detaylı Gör
EYL507 Enerji Tesislerinde Çevre Yönetimi 3 6 Detaylı Gör
EYL511 Enerji Fiyat ve Talep Tahmin Yöntemleri 3 6 Detaylı Gör
EYL513 Enerji Yatırım Analizleri ve Proje Yönetimi 3 6 Detaylı Gör

Seçmeli Dersler 2. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama AKTS Ders Detayı
EYL504 İklim Değişikliği ve Alternatif Enerji Kaynakları 3 6 Detaylı Gör
EYL506 Enerjinin Hukuki Çerçevesi 3 6 Detaylı Gör
EYL508 Uluslararası Enerji Güvenliği ve Türkiye 3 6 Detaylı Gör
EYL510 Enerji Tarife Modelleri ve Enerji Fiyatlandırılması 3 6 Detaylı Gör
EYL512 Enerji Kaynakları, Yatırım Modelleme ve Yönetimi 3 6 Detaylı Gör