1. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama AKTS Ders Detayı
MAT 101 İşletme Matematiği I 3 0 4 Detaylı Gör
TUR 101 Türk Dili I 2 0 2 Detaylı Gör
ATA 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 Detaylı Gör
MED 101 Medeniyet Tasavvuru ve Karatay Medresesi 3 0 3 Detaylı Gör
H 101 Hukuka Giriş 3 0 3 Detaylı Gör
ING 111 İngilizce I 3 0 4 Detaylı Gör
IS 101 Ekonomi I 3 0 4 Detaylı Gör
IS 111 İşletme Bilimi I 3 0 4 Detaylı Gör
IS 121 Muhasebe I 3 0 4 Detaylı Gör

2. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama AKTS Ders Detayı
MAT 102 İşletme Matematiği II 3 0 4 Detaylı Gör
TUR 102 Türk Dili II 2 0 2 Detaylı Gör
ATA 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 2 Detaylı Gör
G162 Bilgisayar Uygulamaları 1 1 3 Detaylı Gör
ING112 İngilizce II 3 0 4 Detaylı Gör
IS 102 Ekonomi II 3 0 4 Detaylı Gör
IS 112 İşletme Bilimi II 3 0 4 Detaylı Gör
IS 122 Muhasebe II 3 0 4 Detaylı Gör
AHİ 102 Meslek Ahlakı ve Ahilik 3 0 3 Detaylı Gör

3. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama AKTS Ders Detayı
G 201 İstatistik I 3 0 3 Detaylı Gör
H 201 Borçlar Hukuku 3 0 3 Detaylı Gör
ING 211 Mesleki İngilizce I 2 1 3 Detaylı Gör
IS 201 Pazarlama İlkeleri 3 0 3 Detaylı Gör
IS 211 Üretim Yönetimi 3 0 4 Detaylı Gör
IS 221 İşletme Finansmanı I 3 0 4 Detaylı Gör
IS 261 Örgütsel Davranış I 3 0 4 Detaylı Gör
UT 201 Uluslararası Ekonomi 3 0 3 Detaylı Gör
* Yabancı Dilden Seçmeli Ders I 3 0 3

4. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama AKTS Ders Detayı
G 202 İstatistik II 3 0 3 Detaylı Gör
H 202 Ticaret Hukuku 3 0 3 Detaylı Gör
ING 212 Mesleki İngilizce II 2 1 3 Detaylı Gör
IS 202 Yönetim ve Organizasyon 3 0 3 Detaylı Gör
IS 222 İşletme Finansmanı II 3 0 4 Detaylı Gör
IS 242 Araştırma Yöntemleri 3 0 3 Detaylı Gör
IS 262 Örgütsel Davranış II 3 0 4 Detaylı Gör
* Alan Seçmeli Ders IV 3 0 4 Detaylı Gör
* Yabancı Dilden Seçmeli Ders II 3 0 3

5. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama AKTS Ders Detayı
ING 311 Mesleki İngilizce III 2 1 3 Detaylı Gör
IS 311 Maliyet Muhasebesi 3 0 3 Detaylı Gör
IS 321 Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi 3 0 6 Detaylı Gör
UYG 3 Uygulamalı Sanayi ve Ticaret Ortak Eğitimi I 0 0 4 Detaylı Gör
* Yabancı Dilden Seçmeli Ders III 3 0 3
* Alan Seçmeli Ders V 3 0 4 Detaylı Gör
* Alan Seçmeli Ders V 3 0 4 Detaylı Gör
* Üniversite Seçmeli Ders 2 0 3

6. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama AKTS Ders Detayı
ING 312 Mesleki İngilizce IV 2 1 3 Detaylı Gör
IS 302 Uluslararası Finans 3 0 5 Detaylı Gör
IS 312 Yönetim Muhasebesi 3 0 5 Detaylı Gör
IS 322 Sayısal Yöntemler 3 0 6 Detaylı Gör
* Yabancı Dilden Seçmeli Ders IV 3 0 3
* Alan Seçmeli Ders VI 3 0 4 Detaylı Gör
* Alan Seçmeli Ders VI 3 0 4 Detaylı Gör

7. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama AKTS Ders Detayı
* Üniversite Seçmeli Ders 2 0 3
ING 411 Mesleki İngilizce V 2 1 3 Detaylı Gör
* Üniversite Seçmeli Ders 2 0 3
UYG 4 Uygulamalı Sanayi ve Ticaret Ortak Eğitimi II ** 0 6 Detaylı Gör
* Yabancı Dilden Seçmeli Ders V 3 0 3
* Alan Seçmeli Ders VII 3 0 4 Detaylı Gör
* Alan Seçmeli Ders VII 3 0 4 Detaylı Gör
* Alan Seçmeli Ders VII 3 0 4 Detaylı Gör

8. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama AKTS Ders Detayı
ING 412 Mesleki İngilizce VI 2 1 3 Detaylı Gör
BP 402 Bitirme Projesi 3 0 6 Detaylı Gör
* Yabancı Dilden Seçmeli Ders VI 3 0 3
* Alan Seçmeli Ders VIII 3 0 4 Detaylı Gör
* Alan Seçmeli Ders VIII 3 0 4 Detaylı Gör
* Alan Seçmeli Ders VIII 3 0 4 Detaylı Gör
* Üniversite Seçmeli Ders 2 0 3
* Üniversite Seçmeli Ders 2 0 3

Seçmeli Ders IV

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama AKTS Ders Detayı
IS 212 İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 4 Detaylı Gör
IS 252 Girişimcilik ve Liderlik 3 0 4 Detaylı Gör

Seçmeli Ders V

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama AKTS Ders Detayı
ISP 311 Ürün Yönetimi ve Ürün Geliştirme 3 0 4 Detaylı Gör
ISF 201 Finansal Raporlama ve Finansal Tablolar Analizi 3 0 4 Detaylı Gör
G 301 Ekonometri 3 0 4 Detaylı Gör
IS 301 Stratejik Pazarlama 3 0 4 Detaylı Gör
IS 331 Finansal Yönetim Örnek Olayları 3 0 4 Detaylı Gör
IS 341 Stratejik Yönetim 3 0 4 Detaylı Gör
ISP 301 Müşteri İlişkileri Yönetimi 3 0 4 Detaylı Gör

Seçmeli Ders VI

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama AKTS Ders Detayı
UT 202 Dış Ticaret İşlemleri 3 0 4 Detaylı Gör
ISF 302 Sermaye Piyasaları ve Kurumları 3 0 4 Detaylı Gör
ISF 312 Kambiyo ve Uluslararası İşlemler 3 0 4 Detaylı Gör
ISF 322 İşletme Bütçeleri 3 0 4 Detaylı Gör
ISF 332 Kamu Maliyesi ve Maliye Politikaları 3 0 4 Detaylı Gör
UT 302 Uluslararası Pazarlama Stratejileri 3 0 4 Detaylı Gör
UT 312 Pazarlama Araştırması 3 0 4 Detaylı Gör
UT 332 Rekabet Bilgi Sistemleri ve Ticari İstihbarat 3 0 4 Detaylı Gör
ISP 302 Tüketici Davranışları 3 0 4 Detaylı Gör
ISP 312 Tedarik Zinciri Yönetimi 3 0 4 Detaylı Gör
ISP 322 Bütünleşik Pazarlama İletişimi 3 0 4 Detaylı Gör
ISP 332 Hizmet Pazarlaması 3 0 4 Detaylı Gör
ISP 342 Endüstriyel Pazarlama 3 0 4 Detaylı Gör

Seçmeli Ders VII

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama AKTS Ders Detayı
H 401 Vergi Hukuku 3 0 4 Detaylı Gör
H 411 İş Hukuku 3 0 4 Detaylı Gör
IS 401 Yönetim Bilgi Sistemleri 3 0 4 Detaylı Gör
IS 411 İş Ahlakı 3 0 4 Detaylı Gör
IS 421 Yöneylem Araştırmasında İleri Konular 3 0 4 Detaylı Gör
UT 411 Uluslararası Girişimcilik ve İşletme Yönetimi 3 0 4 Detaylı Gör
UT 421 Uluslararası Pazar Araştırmaları 3 0 4 Detaylı Gör
ISP 401 Küresel Pazarlama Yönetimi 3 0 4 Detaylı Gör
ISP 411 İlişkisel Pazarlama 3 0 4 Detaylı Gör
ISP 421 Kurumsal Yönetim 3 0 4 Detaylı Gör
ISP 431 Yönetsel Karar Alma 3 0 4 Detaylı Gör
ISF 401 Banka İşletmeciliği ve Risk Yönetimi 3 0 4 Detaylı Gör
ISF 411 İç Kontrol ve İç Denetimin Temelleri 3 0 4 Detaylı Gör
ISF 421 Orta Düzey Muhasebe: UFRS Yaklaşımı I 3 0 4 Detaylı Gör
ISF 431 Finansal Risk ve Finansal Türevler 3 0 4 Detaylı Gör

Seçmeli Ders VIII

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama AKTS Ders Detayı
H 402 Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi 3 0 4 Detaylı Gör
H 412 İş Güvenliği ve İş Hukuku 3 0 4 Detaylı Gör
IS 402 Stratejik Yönetim ve İşletme Politikaları 3 0 4 Detaylı Gör
IS 412 Çalışma ve Meslek Ahlakı 3 0 4 Detaylı Gör
IS 422 Proje Yönetimi 3 0 4 Detaylı Gör
UT 412 Ekonomi Politikaları ve Güncel Uygulamaları 3 0 4 Detaylı Gör
ISF 402 Kredi Yönetimi ve Katılım Bankacılığı 3 0 4 Detaylı Gör
ISF 412 Dış Denetim 3 0 4 Detaylı Gör
ISF 422 Orta Düzey Muhasebe: UFRS Yaklaşımı II 3 0 4 Detaylı Gör
ISF 432 Davranışsal Finans 3 0 4 Detaylı Gör
ISF 442 Merkez Bankası ve Para Politikaları 3 0 4 Detaylı Gör
ISF 452 Ziraat Finansmanı 3 0 4 Detaylı Gör
ISF 462 Vergi Muhasebesi 3 0 4
ISF 472 Emlak Finansmanı 3 0 4 Detaylı Gör
UT 452 Uzmanlık Sınavları Rehberlik 3 0 4
UT 422 Uluslararası Pazarlama İletişimi 3 0 4 Detaylı Gör
UT 432 Küresel Tüketici Davranışları 3 0 4 Detaylı Gör
ISP 402 Yenilik Yönetimi 3 0 4 Detaylı Gör
ISP 412 Müzakere Teknikleri 3 0 4 Detaylı Gör
ISP 422 Değişim Yönetimi 3 0 4 Detaylı Gör
ISP 432 Kültürlerarası Yönetim 3 0 4 Detaylı Gör
ISP 442 Satış Yönetimi 3 0 4 Detaylı Gör
ISP 452 Kalite Yönetimi 3 0 4 Detaylı Gör
ISP 462 Dağıtım Kanalları Yönetimi 3 0 4 Detaylı Gör