1. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama AKTS Ders Detayı
TBT101 Bilgisayar Teknolojilerine Giriş 3 0 4 Detaylı Gör
İTY105 İletişime Giriş 3 0 4 Detaylı Gör
İTY103 Temel Tasarım I 3 0 6 Detaylı Gör
İNG101 İngilizce I 2 1 3 Detaylı Gör
İTY107 İletişim Psikolojisi 3 3 3 Detaylı Gör
MED 101 Medeniyet Tasavvuru ve Karatay Medresesi 3 0 3 Detaylı Gör
TUR101 Türk Dili I 2 0 2 Detaylı Gör
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 Detaylı Gör
US1 Üniversite Seçmeli Ders (1) 2 0 2

2. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama AKTS Ders Detayı
İTY 104 Temel Tasarım II 3 0 6 Detaylı Gör
İTY 106 Bilgisayar Destekli Tasarım 1 1 3 Detaylı Gör
İTY 112 Medya ve İletişim 3 0 4 Detaylı Gör
İTY108 İşletmecilik İlkeleri 3 0 3 Detaylı Gör
İNG 102 İngilizce II 2 0 3
İTY110 İletişim Sosyolojisi 3 0 3 Detaylı Gör
AHİ 102 Meslek Ahlakı ve Ahilik 3 0 3 Detaylı Gör
ATA 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 2 Detaylı Gör
TUR 102 Türk Dili II 2 0 2 Detaylı Gör

3. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama AKTS Ders Detayı
İTY201 Tipografi 3 0 4 Detaylı Gör
İTY 203 Arayüz Web Tasarımı 3 0 5 Detaylı Gör
İTY 205 Reklamcılığa Giriş 3 0 4 Detaylı Gör
İTY 207 Tüketici Davranışları ve Müşteri İlişkileri 3 0 3 Detaylı Gör
İTY209 Ekonomi 3 0 3 Detaylı Gör
İTYS Bölüm Seçmeli I 3 0 4
US3 Üniversite Seçmeli Ders (III) 2 0 3
US2 Üniversite Seçmeli Ders (II) 2 0 3

4. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama AKTS Ders Detayı
İTY 202 Tipografi Uygulamaları 3 0 5 Detaylı Gör
İTY 204 Yeni Medya 3 0 4 Detaylı Gör
İTY 206 Reklamcılık Uygulamaları 3 0 3 Detaylı Gör
İTY 208 Bütünleşik Pazarlama İletişimi 3 0 3 Detaylı Gör
İTYS Bölüm Seçmeli II 3 0 4
İTYS Bölüm Seçmeli III 3 0 4
İTYS Bölüm Seçmeli IV 3 0 4
US4 Üniversite Seçmeli Ders (IV) 2 0 3

5. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama AKTS Ders Detayı
İTY 301 Tasarım Stüdyo I 3 0 6 Detaylı Gör
İTY 303 Görüntü ve Ses Uygulamaları I 3 0 5 Detaylı Gör
İTY 305 Etkileşim Tasarım I 3 1 5 Detaylı Gör
İTY 307 Yaratıcı Yazarlık 3 0 3 Detaylı Gör
İTY 309 Siyasal İletişim Kampanyaları 3 0 3 Detaylı Gör
İTYS Bölüm Seçmeli V 3 0 4
İTYS Bölüm Seçmeli VI 3 0 4

6. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama AKTS Ders Detayı
İTY304 Görüntü ve Ses Uygulamaları II 3 0 5 Detaylı Gör
İTY 306 Etkileşim Tasarımı II 3 0 5 Detaylı Gör
İTY 308 Kurumsal Kimlik Tasarımı 3 0 3 Detaylı Gör
İTY 310 Sunum Teknikleri 3 0 5 Detaylı Gör
İTY 302 Tasarım Stüdyo II 2 1 5 Detaylı Gör
İTYS Bölüm Seçmeli VII 3 0 4
İTYS Bölüm Seçmeli VIII 3 0 4

7. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama AKTS Ders Detayı
İTY 401 Bitirme Projesi I 3 8 Detaylı Gör
İTY 403 Yayın Tasarımı 3 0 5 Detaylı Gör
İTY 407 Staj 0 0 6 Detaylı Gör
İTYS Bölüm Seçmeli IX 3 0 4
İTYS Bölüm Seçmeli X 3 0 4
US Üniversite Seçmeli Ders (V) 2 3

8. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama AKTS Ders Detayı
İTY 402 Bitirme Projesi II 3 0 8 Detaylı Gör
İTY 404 Stratejik Pazarlama Yönetimi 3 0 3 Detaylı Gör
İTYS Bölüm Seçmeli XI 3 0 4
İTY 406 Sosyal Sorumluluk Kampanya Tasarımı 3 4 Detaylı Gör
İTYS Bölüm Seçmeli XII 3 0 4
İTY 408 İletişim Hukuku 3 1 3 Detaylı Gör
İTY 410 Tasarım Proje Yönetimi 3 4 Detaylı Gör

SEÇMELİ DERSLER

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama AKTS Ders Detayı
İTYS 501 Görsel Algı ve Düşünme 3 4 Detaylı Gör
İTYS 503 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 3 4 Detaylı Gör
İTYS 505 Reklam Fotoğrafçılığı 3 4 Detaylı Gör
İTYS 507 Grafik Tasarım Tarihi 3 4 Detaylı Gör
İTYS 509 Medya ve Eleştirel Düşünme 3 4 Detaylı Gör
İTYS 511 Halkla İlişkiler ve Tanıtım Politikaları 3 4 Detaylı Gör
İTYS 513 İletişim Araştırmaları Analizi 3 4 Detaylı Gör
İTYS 515 Sanal Kültür 3 4 Detaylı Gör
İTYS 517 Dijital İllüstrasyon 3 4 Detaylı Gör
İTYS 519 İletişim Etiği 3 4 Detaylı Gör
İTYS 521 Kişilerarası İletişim 3 4 Detaylı Gör
İTYS 523 Bilgi Tasarımı 3 4 Detaylı Gör
İTYS 525 Akademik Metin Yazarlığı 3 4 Detaylı Gör
İTYS 527 Reklam Grafiği 3 4 Detaylı Gör
İTYS 529 Sosyal Medya 3 4 Detaylı Gör
İTYS 531 Göstergebilim 3 4 Detaylı Gör
İTYS 533 Sosyal Sorumluluk Kampanyaları 3 4 Detaylı Gör
İTYS 535 Deneysel Tipografi 3 4 Detaylı Gör
İTYS 537 Popüler Kültür ve Medya 3 4 Detaylı Gör
İTYS 539 Örgütsel İletişim 3 4 Detaylı Gör
İTYS 541 Reklam Analizi 3 4 Detaylı Gör
İTYS 543 Etkin İletişim ve Beden Dili 3 4 Detaylı Gör
İTYS 545 Kamuoyu ve Pazar Araştırmaları 3 4 Detaylı Gör
İTYS 547 Multimedya Uygulamaları 3 4 Detaylı Gör
İTYS 549 Masaüstü Yayıncılık 3 4 Detaylı Gör
İTYS 551 Sürdürülebilir Tasarım 3 4 Detaylı Gör
İTYS 553 Kitle İletişim Kuramları 3 4 Detaylı Gör
İTYS 502 Tasarım Analizi 3 4 Detaylı Gör
İTYS 504 Bilgi Sistemleri Yönetimi 3 4 Detaylı Gör
İTYS 506 Stratejik İletişim 3 4 Detaylı Gör
İTYS 508 Uluslararası İletişim 3 4 Detaylı Gör
İTYS 510 Uygarlık Tarihi 3 4 Detaylı Gör
İTYS 512 Medya İlişkileri 3 4 Detaylı Gör
İTYS 514 Medya Okuryazarlığı 3 4 Detaylı Gör
İTYS 516 İletişimde Vaka Çalışmaları 3 4 Detaylı Gör
İTYS 518 Metin Çözümlemesi 3 4 Detaylı Gör
İTYS 520 Tasarım Odaklı Kavram Geliştirme 3 4 Detaylı Gör
İTYS 522 Medya İşletmeciliği 3 4 Detaylı Gör
İTYS 524 Medya ve Siyaset 3 4 Detaylı Gör
İTYS 526 Deneyimsel Tasarım 3 4 Detaylı Gör
İTYS 528 Yaratıcı Drama 3 4
İTYS 530 Kullanıcı Deneyimi Tasarımı 3 4 Detaylı Gör
İTYS 532 İnsan Kaynakları Yönetimi ve İletişimi 3 4 Detaylı Gör
İTYS 534 E-Ticaret 3 4 Detaylı Gör
İTYS 536 Kriz ve İtibar Yönetimi 3 4 Detaylı Gör
İTYS 538 Reklam Filmi Yapımı 3 4 Detaylı Gör
İTYS 540 Alan Yabancıdil 3 4 Detaylı Gör
İTYS 542 Webde Kurum ve Marka Kimliği 3 4 Detaylı Gör
İTYS 544 Oyunlaştırma 3 4 Detaylı Gör
İTYS 546 Mobil Uygulama Tasarımı 3 4 Detaylı Gör
İTYS 548 Kamu Diplomasisi ve Propaganda 3 4 Detaylı Gör
İTYS 550 Animasyon 3 4 Detaylı Gör
İTYS 552 Protokol Yönetimi 3 4 Detaylı Gör
İTYS 554 Dijital Yayıncılık 3 4 Detaylı Gör