1.Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama AKTS Ders Detayı
MİM 163 Bina Bilgisi / Building Science 2 0 3 Detaylı Gör
MİM 165 Strüktür Tasarımı / Structure Design 2 0 4 Detaylı Gör
MİM 167 Mimarlıkta Biçim, Mekan, Düzen Kavramları / Architectural Concepts: Form, Space and Order 2 0 4 Detaylı Gör
MİM 161 Mimarlığa Giriş / Introduction to Architecture 2 0 3 Detaylı Gör
MİM 121 Teknik Resim / Technical Drawing 2 4 5 Detaylı Gör
GST 113 Matematik / Mathematics 2 0 3 Detaylı Gör
GST 111 Yabanci Dil 1 / Foreign Language 1 2 0 2 Detaylı Gör
TUR 101 Türk Dili 1 / Turkısh Language-1 2 0 2 Detaylı Gör
MİM 119 Temel Tasarım / Basic Design 4 4 8 Detaylı Gör
MİM 117 Tasarı Geometri / Descriptive Geometry 2 0 3 Detaylı Gör

2.Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama AKTS Ders Detayı
MİM 110 Mimari Projeye Giriş / Introduction. to Architectural Design 4 4 8 Detaylı Gör
MİM 126 Yapı Malzemesi / Building Materials 2 0 2 Detaylı Gör
MİM 164 Mimari Anlatım Teknikleri / Architectural Rendering Techniques 2 0 4 Detaylı Gör
MİM 168 Mimarlıkta Form Araştırması / Form Research in Architecture 2 0 4 Detaylı Gör
MİM 162 Perspektif / Perspective 2 0 4 Detaylı Gör
MİM 118 Maket-Model Yapımı / Scale Model 2 2 3 Detaylı Gör
MİM 124 Yapı Bilgisi / Building Construction 2 4 6 Detaylı Gör
MİM 166 Kentimiz Kültürümüz / City & Culture 2 0 4 Detaylı Gör
GST 112 Yabancı Dil 2 / Foreign Language 2 2 0 2 Detaylı Gör
TUR 102 Türk Dili 2 / Turkısh Language-2 2 0 2 Detaylı Gör

3.Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama AKTS Ders Detayı
MİM 261 Binalarda Sirkülasyon Alanları / Building Circulation Spaces 2 0 2 Detaylı Gör
MİM 267 İç Mekan Organizasyonu ve Donatıları / Interior Organization and Fittings 2 0 2 Detaylı Gör
MİM 211 Mimari Proje-1 / Architectural Design - 1 4 4 8 Detaylı Gör
MİM 215 Bilgisayar Destekli Tasarım-1 / Computer Aided Design -1 2 2 3 Detaylı Gör
MİM 223 Statik-Mukavemet / Statics - Strength of Materials 2 0 2 Detaylı Gör
MİM 227 Yapı Elemanları / Building Component Design 2 4 5 Detaylı Gör
MİM 231 Mimarlık Tarihine Giriş / Introduction History of Architecture 2 0 2 Detaylı Gör
MİM 265 Şehir Mimarlık ve Mekan / Urban Architecture and Space 2 0 2 Detaylı Gör

4.Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama AKTS Ders Detayı
MİM 232 Mimarlık Tarihi 1 / History of Architecture 1 2 0 2 Detaylı Gör
MİM 262 Mimari Tasarım Sürecinde Çevre Analizi / Architectural Design Process and Environment Analysis 2 0 4 Detaylı Gör
MİM 264 Herkes İçin Tasarım / Design for Everybody 2 0 4 Detaylı Gör
MİM 266 Mimaride Renk / Color in Architecture 2 0 4 Detaylı Gör
MİM 268 Mimari ve Psikoloji / Architecture and Psychology 2 0 4 Detaylı Gör
MİM 212 Mimari Proje-2 / Architectural Design - 2 4 4 8 Detaylı Gör
MİM 216 Bilgisayar Destekli Tasarım-2 / Computer Aided Design -2 2 2 3 Detaylı Gör
MİM 220 İnce Yapı Uygulamaları / Fine Construction Applications 2 4 6 Detaylı Gör
MİM 228 Yapı Statiği / Theory of Structures 2 0 2 Detaylı Gör

5.Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama AKTS Ders Detayı
MİM 333 Mimarlık Tarihi-2 / History of Architecture 2 2 0 2 Detaylı Gör
MİM 329 Betonarme / Reinforced Concrete 2 0 2 Detaylı Gör
MİM 350 Staj 1 / Internship 1 0 0 8 Detaylı Gör
MİM 327 Yapı Fiziği ve Çevre Kontrolü-1 / Building Physics and Environmental Control 1 2 0 2 Detaylı Gör
MİM 311 Mimari Proje-3 / Architectural Design 3 4 4 8 Detaylı Gör
MİM 313 Şehircilik / Urbanism 2 0 2 Detaylı Gör
MİM 325 Yapı Projesi / Building Project 2 4 6 Detaylı Gör

6.Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama AKTS Ders Detayı
MİM 312 Mimari Proje-4 / Architectural Design 4 4 4 8 Detaylı Gör
MİM 348 Şehircilik Projesi / Urban Planning Project 2 2 3 Detaylı Gör
MİM 334 Çağdaş Mimarlık Tarihi / History of Contemporary Architecture 2 0 2 Detaylı Gör
MİM 342 Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon Prensipleri / Conservation of Historical Buildings and Sites and Restoration Principles 2 0 2 Detaylı Gör
MİM 326 Yapı Fiziği ve Çevre Kont.2 / Building Physics and Environmental Control 2 2 0 2 Detaylı Gör
MİM 362 Mimari Animasyon / Architectural Animation 2 0 2 Detaylı Gör
MİM 364 Mimari Presentasyon / Architectural Presentation 2 0 2 Detaylı Gör
MİM 366 Yapıda Yangından Korunma Yöntemleri / Fire Protection Methods of Buildings 2 0 3 Detaylı Gör
MİM 368 Rölöve Uygulama Teknikleri / Architectural Survey Techniques 2 0 3 Detaylı Gör
MİM 372 Yüksek Binalar / Highrise Buildings 2 0 2 Detaylı Gör
MİM 374 Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı / Earthquake Resistant Building Design 2 0 2 Detaylı Gör

7.Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama AKTS Ders Detayı
MİM 427 Yapı Keşif ve Metraj / Estimate of Costs and Quantity Survey of Buildings 2 0 2 Detaylı Gör
MİM 429 Tesisat / Installations 2 0 2 Detaylı Gör
MİM 443 Tarihi Çevre Düzenleme ve Rest. Projesi / Arrangement of Historical Sites and Restoration Project 2 2 3 Detaylı Gör
MİM 461 Yapılarda Gürültü Kontrolü / Noise Control of Buildings 2 0 2 Detaylı Gör
MİM 411 Mimari Proje-5 / Architectural Design - 5 4 4 8 Detaylı Gör
MİM 467 İleri Yapım Sistemleri / Advanced Constuction System 2 0 2 Detaylı Gör
MİM 450 Staj 2 / Internship 2 0 0 8 Detaylı Gör
MİM 463 Akustik / Acoustics 2 0 2 Detaylı Gör
MİM 465 Çelik Yapılar / Steel Structures 2 0 2 Detaylı Gör
ATA 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-1 / Atatürk Principles and Revolution History 1 2 0 2 Detaylı Gör

8.Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama AKTS Ders Detayı
MİM 420 Bitirme Projesi / Graduation Project 4 4 9 Detaylı Gör
MİM 478 Meslek Etiği / Occupational Ethics 2 0 3 Detaylı Gör
MİM 480 İş ve İmar Hukuku / Work and Planning Law 2 0 3 Detaylı Gör
MİM 462 Yapım Yönetim Ekonomisi / Construction Management and Economics 2 0 4 Detaylı Gör
MİM 466 Dekorasyon / Decoration 2 0 3 Detaylı Gör
MİM 464 Şantiye Yönetimi ve Organizasyonu / Building Site Management and Organization 2 0 4 Detaylı Gör
MİM 468 Kırsal Mimari / Rural Architecture 2 0 3 Detaylı Gör
MİM 470 Ekolojik Tasarım / Ecological Design 2 0 3 Detaylı Gör
MİM 472 Enerji etkin yapı tasarımı / Energy Efficient Building Design 2 0 3 Detaylı Gör
MİM 474 Osmanlı Cami Mimarisi Özellikleri / Ottoman Mosque Architectural Properties 2 0 3 Detaylı Gör
MİM 476 Geleneksel Mimari / Traditional Architecture 2 0 3 Detaylı Gör
MİM 482 Mimari ve Sinema / Architecture and Cinema 2 0 3 Detaylı Gör
MİM 484 Mimaride Fotoğraf / Architectural Photography 2 0 3 Detaylı Gör
ATA 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-2 / Atatürk Principles and Revolution History 2 2 0 2 Detaylı Gör