1. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama AKTS Ders Detayı
IN 111 Yabancı Dil I (İngilizce I) 2 0 4 Detaylı Gör
PSK 101 Psikolojiye Giriş I 3 0 6 Detaylı Gör
PSO 101 Sosyolojiye Giriş 3 0 4 Detaylı Gör
PSK 111 İnsan İlişkileri ve İletişim 3 0 3 Detaylı Gör
MED 101 Medeniyet Tasavvuru ve Karatay Medresesi 2 0 3 Detaylı Gör
ATA 101 Atatürk İlke ve İnkılâp Tarihi I 2 0 2 Detaylı Gör
US1 Üniversite Seçmeli 2 0 3
G 201 İstatistik I 3 0 3 Detaylı Gör
TUR 101 Türk Dili I 2 0 2 Detaylı Gör

2. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama AKTS Ders Detayı
TUR 102 Türk Dili II 2 0 2 Detaylı Gör
ATA 102 Atatürk İlke ve İnkılâp Tarihi II 2 0 2 Detaylı Gör
G 202 İstatistik II 3 0 3 Detaylı Gör
IN 112 Yabancı Dil II (İngilizce II) 2 0 4 Detaylı Gör
PSF 102 Felsefeye Giriş 2 0 4 Detaylı Gör
PSK 102 Psikolojiye Giriş II 3 0 6 Detaylı Gör
PSK 112 Modern Psikoloji Tarihi 3 0 6 Detaylı Gör
AHI 102 Meslek Ahlakı ve Ahilik 2 0 3 Detaylı Gör

3. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama AKTS Ders Detayı
PSK 231 Psikoloji için Araştırma Teknikleri I 3 0 4 Detaylı Gör
PSS *Seçmeli Ders 3 0 6
ÜS3 Üniversite Seçmeli 2 0 3
US3 Üniversite Seçmeli 2 0 3
PSK 201 Sosyal Psikoloji I 3 0 5 Detaylı Gör
PSK 211 Yaşam Boyu Gelişim I 3 0 5 Detaylı Gör
PSK 221 Fizyolojik Psikoloji 3 0 4 Detaylı Gör

3. Yarıyıl Seçmeli

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama AKTS Ders Detayı
PSS 231 Problem Bulma ve Arabuluculuk 3 0 6 Detaylı Gör
PSS 201 Kültürel Psikoloji 3 0 6 Detaylı Gör
PSS 221 Sosyal ve Kültürel Antropoloji 3 0 6 Detaylı Gör
PSS 211 Mesleki İngilizce 3 0 6 Detaylı Gör

4. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama AKTS Ders Detayı
PSK 202 Sosyal Psikoloji II 3 0 5 Detaylı Gör
US4 Üniversite Seçmeli 2 0 3
PSK 212 Yaşam Boyu Gelişim II 3 0 5 Detaylı Gör
PSK 222 Öğrenme Psikolojisi 3 0 4 Detaylı Gör
PSK 232 Araştırma Teknikleri II 3 0 4 Detaylı Gör
PSS *Seçmeli Ders 3 0 6
US4 Üniversite Seçmeli 3 0 3

4. Yarıyıl Seçmeli

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama AKTS Ders Detayı
PSS 212 Benlik Psikolojisi 3 0 6 Detaylı Gör
PSS 222 Sağlık Psikolojisi 3 0 6 Detaylı Gör
PSS 232 Psikoloji için İleri İstatistik 3 0 6 Detaylı Gör

5. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama AKTS Ders Detayı
US5 Üniversite Seçmeli 3 0 3
PSK 301 Kişilik Kuramları I 3 0 4 Detaylı Gör
PSK 311 Psikopatoloji I 3 0 6 Detaylı Gör
PSK 321 Deneysel Psikoloji 3 0 5 Detaylı Gör
PSS *Seçmeli Ders 3 0 6
PSS *Seçmeli Ders 3 0 6

5. Yarıyıl Seçmeli

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama AKTS Ders Detayı
PSS 301 Bilişsel Psikoloji 3 0 6 Detaylı Gör
PSS 311 Danışmanlık Psikolojisi 3 0 6 Detaylı Gör
PSS 331 Sosyal Biliş ve Algı 3 0 6 Detaylı Gör
PSS 341 İnsancıl/Varoluşçu Psikoloji 3 0 6 Detaylı Gör

6. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama AKTS Ders Detayı
PSK 302 Kişilik Kuramları II 3 0 4 Detaylı Gör
PSK 312 Psikopatoloji II 3 0 6 Detaylı Gör
PSK 322 Klinik Psikoloji 3 0 4 Detaylı Gör
PSS *Seçmeli Ders 3 0 4
PSS *Seçmeli Ders 3 0 4
PSS *Seçmeli Ders 3 0 4
PSS *Seçmeli Ders 3 0 4

6. Yarıyıl Seçmeli

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama AKTS Ders Detayı
PSS 362 Endüstri ve Örgüt Psikolojisi 3 0 4 Detaylı Gör
PSS 372 Grup Dinamikleri 3 4 Detaylı Gör
PSS 302 Niteliksel Yöntem ve Analiz 3 0 4 Detaylı Gör
PSS 312 Siyaset Psikolojisi 3 0 4 Detaylı Gör
PSS 322 Adli Psikoloji 3 0 4 Detaylı Gör
PSS 332 Din ve Psikoloji 3 0 4 Detaylı Gör
PSS 342 Eğitim Psikolojisi 3 0 4 Detaylı Gör
PSOS 302 Toplumsal Cinsiyet ve Kadın 3 0 4 Detaylı Gör
PSS 352 Pozitif Psikoloji 3 0 4 Detaylı Gör

7. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama AKTS Ders Detayı
PSK 401 Bitirme Projesi 3 0 6 Detaylı Gör
PSK 411 Psikolojide Etik İlkeler 3 0 4 Detaylı Gör
PSS *Seçmeli Ders 3 0 5
PSS *Seçmeli Ders 3 0 5
PSS *Seçmeli Ders 3 0 5
PSS *Seçmeli Ders 3 0 5

7. Yarıyıl Seçmeli

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama AKTS Ders Detayı
PSS 401 Klinik Psikolojide Alan Uygulamaları I 3 0 5 Detaylı Gör
PSS 411 Psikolojik Testler I 3 0 5 Detaylı Gör
PSS 421 Trafik Psikolojisi 3 0 5 Detaylı Gör
PSS 431 Nöropsikoloji 3 0 5 Detaylı Gör
PSS 441 Yoksulluk Psikolojisi 3 0 5 Detaylı Gör
PSS 451 Uygulamalı Sosyal Psikoloji 3 0 5 Detaylı Gör

8. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama AKTS Ders Detayı
PSK 402 Gözlem ve Görüşme Teknikleri 3 0 6 Detaylı Gör
PSS *Seçmeli Ders 3 0 6
PSS *Seçmeli Ders 3 0 6
PSS *Seçmeli Ders 3 0 6
PSS *Seçmeli Ders 3 0 6

8. Yarıyıl Seçmeli

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama AKTS Ders Detayı
PSS 402 Klinik Psikolojide Alan Uygulamaları II 3 0 6 Detaylı Gör
PSS 412 Psikolojik Testler II 3 0 6 Detaylı Gör
PSS 422 Aile Terapisi Yaklaşımları 3 0 6 Detaylı Gör
PSS 432 Birey ve Özel Eğitim 3 0 6 Detaylı Gör
PSS 442 Psikolojide Güncel Tartışmalar 3 0 6 Detaylı Gör
PSS 452 Çocuk Psikopatolojisi 3 0 6 Detaylı Gör
PSS 462 Toplum Sağlığı Psikolojisi 3 0 6 Detaylı Gör