I. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama AKTS Ders Detayı
TAR 101 Antropolojiye Giriş 2 0 3 Detaylı Gör
TAR 111 Arkeolojiye Giriş 3 0 4 Detaylı Gör
TAR 121 Sosyolojiye Giriş 2 0 3 Detaylı Gör
TAR 131 Osmanlı Türkçesi I 4 0 4 Detaylı Gör
TAR 141 İlk Çağ Tarihi 3 0 4 Detaylı Gör
TAR 151 Tarih Metodolojisi 4 0 4 Detaylı Gör
TAR 161 Temel Bilgi ve Teknoloji Kullanımı 1 1 2 Detaylı Gör
TAR 171 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2 0 2 Detaylı Gör
TUR 101 Türk Dili I 2 0 2 Detaylı Gör
IN 131 Yabancı Dil (İngilizce) I 2 0 2 Detaylı Gör

II. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama AKTS Ders Detayı
TAR 102 Psikolojiye Giriş 2 0 3 Detaylı Gör
TAR 112 İslam Öncesi Türk Tarihi 3 0 4 Detaylı Gör
TAR 122 Siyasal Düşünceler Tarihi 2 0 3 Detaylı Gör
TAR 132 Osmanlı Türkçesi II 4 0 4 Detaylı Gör
TAR 142 İlk Çağ Medeniyetleri 3 0 4 Detaylı Gör
TAR 152 Tarih Felsefesi 2 0 3 Detaylı Gör
TAR 162 Genel İktisat 2 0 3 Detaylı Gör
TAR 172 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 2 0 2 Detaylı Gör
TUR 102 Türk Dili II 2 0 2 Detaylı Gör
IN 132 Yabancı Dil (İngilizce) II 2 0 2 Detaylı Gör

III. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama AKTS Ders Detayı
TAR 201 Müslüman Türk Devletleri Tarihi 3 0 4 Detaylı Gör
TAR 211 İslam Öncesi Türk Kültür Tarihi 3 0 4 Detaylı Gör
TAR 221 İslam Tarihi I 3 0 4 Detaylı Gör
TAR 231 Osmanlı Paleografyası I 3 0 3 Detaylı Gör
TAR 241 Orta Çağ Avrupa Tarihi 2 0 3 Detaylı Gör
TAR 251 Büyük Selçuklular Tarihi 3 0 4 Detaylı Gör
* Seçmeli Ders I 2 0 4
* Yabancı Dil Seçmeli Ders I 3 0 4

III. Yarıyıl Seçmeli

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama AKTS Ders Detayı
TRS 201 Rusya ve Kafkasya Tarihi 2 0 4 Detaylı Gör
TRS 211 Hindistan ve Uzak Doğu Tarihi 2 0 4 Detaylı Gör

IV. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama AKTS Ders Detayı
TAR 202 Osmanlı Tarihi I 3 0 4 Detaylı Gör
TAR 212 Roma ve Bizans Tarihi 4 0 4 Detaylı Gör
TAR 222 İslam Tarihi II 3 0 4 Detaylı Gör
TAR 232 Osmanlı Paleografyası II 3 0 3 Detaylı Gör
TAR 242 Türkiye Selçukluları Tarihi 2 0 2 Detaylı Gör
TAR 252 Anadolu Beylikleri Tarihi 2 0 2 Detaylı Gör
* Seçmeli Ders II 2 0 4
* Üniversite Seçmeli Ders I 2 0 3
* Yabancı Dil Seçmeli Ders II 3 0 4

IV. Yarıyıl Seçmeli

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama AKTS Ders Detayı
TRS 202 Anadolunun Tarihi Coğrafyası 2 0 4 Detaylı Gör
TRS 212 Türk Düşünce Tarihi 2 0 4 Detaylı Gör
TRS 222 Türk Bilim Tarihi 2 0 4 Detaylı Gör
TRS 232 İslam Sanatları 2 0 4 Detaylı Gör

V. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama AKTS Ders Detayı
TAR 301 Osmanlı Tarihi II 3 0 4 Detaylı Gör
TAR 311 Selçuklu Kurumları ve Medeniyeti Tarihi 3 0 3 Detaylı Gör
TAR 321 Türk Tarihi Semineri 2 0 3 Detaylı Gör
TAR 331 Osmanlı Diplomatikası I 3 0 3 Detaylı Gör
TAR 341 Yeni Çağ Avrupa Tarihi 2 0 3 Detaylı Gör
MED 101 Medeniyet Tasavvuru ve Karatay Medresesi 3 0 3 Detaylı Gör
* Seçmeli Ders III 2 0 4
* Üniversite Seçmeli Ders II 2 0 3
* Yabancı Dil Seçmeli Ders III 3 0 4

V. Yarıyıl Seçmeli

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama AKTS Ders Detayı
TRS 301 ABD Tarihi 2 0 4 Detaylı Gör
TRS 311 Balkan Tarihi 2 0 4 Detaylı Gör
TRS 321 İran Tarihi ve Osmanlı-Safevi İlişkileri 2 0 4 Detaylı Gör

VI. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama AKTS Ders Detayı
TAR 302 Osmanlı Tarihi III 3 0 4 Detaylı Gör
TAR 312 Osmanlı Teşkilat Tarihi I 3 0 4 Detaylı Gör
TAR 322 Osmanlı Tarihi Semineri 2 0 3 Detaylı Gör
TAR 332 Osmanlı Diplomatikası II 3 0 3 Detaylı Gör
TAR 342 Yakın Çağ Avrupa Tarihi 2 0 3 Detaylı Gör
AHİ 102 Ahilik ve Meslek Ahlakı 3 0 3 Detaylı Gör
* Seçmeli Ders IV 2 0 3
* Üniversite Seçmeli Ders III 2 0 3
* Yabancı Dil Seçmeli Ders IV 3 0 4

VI. Yarıyıl Seçmeli

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama AKTS Ders Detayı
TRS 302 Sömürgecilik Tarihi 2 0 3 Detaylı Gör
TRS 312 Ortadoğu Sorunları 2 0 3 Detaylı Gör
TRS 322 Türk Eğitim Tarihi 2 0 3 Detaylı Gör
TRS 332 Osmanlı Mimarisi 2 0 3 Detaylı Gör

VII. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama AKTS Ders Detayı
TAR 401 Osmanlı Tarihi IV 3 0 4 Detaylı Gör
TAR 411 Osmanlı Teşkilat Tarihi II 3 0 4 Detaylı Gör
TAR 421 Milli Mücadele Tarihi 2 0 2 Detaylı Gör
TAR 431 Osmanlı Yenileşme Tarihi Semineri 2 0 3 Detaylı Gör
TAR 441 Osmanlı Tarihinin Arşiv Kaynakları ve Tarih Yazıcılığı I 3 0 4 Detaylı Gör
TAR 451 Çağdaş Türk Dünyası Tarihi 3 0 3 Detaylı Gör
TRS 401 Özel Eğitim 2 0 3 Detaylı Gör
* Seçmeli Ders V 2 0 4
* Üniversite Seçmeli Ders IV 2 0 3

VII. Yarıyıl Seçmeli

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama AKTS Ders Detayı
TRS 411 Dinler Tarihi 2 0 4 Detaylı Gör
TRS 421 İslam Tasavvufu 2 0 4 Detaylı Gör
TRS 431 Osmanlı Devletinin Sosyo-Ekonomik Yapısı 2 0 4 Detaylı Gör
TRS 441 Osmanlı Yenileşme Tarihi 2 0 4 Detaylı Gör

VIII. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama AKTS Ders Detayı
TAR 402 Osmanlı Tarihi V 3 0 4 Detaylı Gör
TAR 412 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 2 0 2 Detaylı Gör
TAR 422 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Semineri 2 0 3 Detaylı Gör
TAR 432 Osmanlı Tarihinin Arşiv Kaynakları ve Tarih Yazıcılığı II 3 0 4 Detaylı Gör
TAR 442 Osmanlı Devletinde Siyasi Akımlar 2 0 2 Detaylı Gör
TAR 452 Bitirme Tezi 2 0 5 Detaylı Gör
* Seçmeli Ders VI 2 0 3
* Seçmeli Ders VII 2 0 4
* Üniversite Seçmeli Ders V 2 0 3

VIII. Yarıyıl Seçmeli

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama AKTS Ders Detayı
TRS 402 Türk-İslam Düşünce Tarihi 2 0 3 Detaylı Gör
TRS 412 Türk Hukuk Tarihi 2 0 3 Detaylı Gör
TRS 422 Türk Demokrasi Tarihi 2 0 3 Detaylı Gör
TRS 432 Cumhuriyet Dönemi Türk Dış Politikası 2 0 4 Detaylı Gör
TRS 442 Türk-Ermeni İlişkileri 2 0 4 Detaylı Gör
TRS 452 Afrika Tarihi 2 0 4 Detaylı Gör