Sosyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı Başvuru Şartları:

• Dört yıllık lisans mezunu olma,

• ALES Eşit Ağırlık (EA) veya Sözel (SÖZ) türünde en az 55 puan almış olma şartı aranır.

• Lisans mezuniyeti sosyoloji ile eş değer olmayan adaylara gerektiğinde bilimsel hazırlık programı uygulanır.

Sosyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı Kontenjanı :10

Müracaat eden öğrencilerin başarı puanının ve sıralamasının belirlenmesi;

• ALES puanının %50’si,

• Lisans not ortalamasının %15’i,

• Yazılı bilim sınavının %15’i

• Mülakat sınavının %20’si alınarak başvuru puanı hesaplanır.

Toplam 100 tam puan üzerinden en yüksek puandan başlayarak adayların sıralaması yapılır.

BAŞVURU ŞEKLİ VE KOŞULLARI

Yüksek Lisans ve Doktora Programına başvurular internet üzerinden 04.01.2019 tarihinden 25.01.2019 tarihine kadar http://obs.karatay.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx adresinden yapılacaktır. (Yabancı uyruklu adaylar KTO Karatay Üniversitesi Lisansüstü Programlarına Yurtdışından Öğrenci Kabul ve Kayıt Yönergesine göre öğrenci alınacaktır.)

Ön kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra, adayların bilgileri tam ve doğru girdiklerine dair onay vermeleri gerekmektedir. Onaydan sonra program değişikliği ya da herhangi başka bir düzeltme işlemi yapıldıktan sonra tekrar onay verilmelidir. Aday tarafından onay verilmeyen başvurular geçersiz sayılır.

1. Başvuru evrakları başvuruya esas olan ve kesin kayıt sırasında teslim edilmesi gereken belgelerin aslından taratılarak (pdf) online başvuru sistemine yüklenecektir.

2. Online Başvuru yapan adaylar başvurularını kesinleştirerek, başvuru sisteminden “Online Başvuru Formu” çıktısını alacaklardır. “Online Başvuru Formu” Bilim Sınavı/Mülakat Giriş belgesi olarak belgelemek için yazdırılacak olup, adaylar sınava gelirken online başvuru formu ve kimlik belgesini bulundurmaları gerekmektedir.

3. Adaylar ancak bir lisansüstü programa başvuruda bulunabilirler.

4. Tezsiz yüksek lisans programları hariç olmak üzere halen Tezli Yüksek Lisans ve/veya Doktora programlarında kayıtlı olan öğrenciler başvuruda bulunamazlar. Başvuru yapan adayların başvuruları iptal edilecektir.

5. Tezsiz yüksek lisans programlarından mezun olanlar doktora programlarına başvuruda bulunamazlar. (06.02.2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı yaptırmış mezun olanlar müracaat edebilir.)

6. Eksik belge ve yanlış beyan sorumluluğu adaya aittir. Bu durumda kayıt alınmış olsa bile adayın kaydı iptal edilecektir.

7. Belgeler asıllarına bakılarak fotokopileri teyit edilerek alınacaktır.

8. Dörtlük sisteme göre mezun olan adayların mezuniyet ağırlıklı not ortalamaları Yükseköğretim Kurulun’nun web sitesinde verilen karşılaştırma tablosuna göre yüzlük sisteme verisi yapılarak değerlendirilecektir.

9. Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olan müracaatçıların 4’lük ve 100’lük sistem dışındaki not ortalamalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 100’lük not sistemine dönüştürülmesi gerekmektedir.

ONLİNE BAŞVURU SİSTEMİNE YÜKLENMESİ GEREKEN EVRAKLAR

1. Yüksek Lisans Programına başvuruda Lisans Diploma/Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı, (Lisans/Yüksek Lisans Eğitimini yurtdışında tamamlayan adayların Yüksek Öğretim Kurulundan alacağı Diploma Denklik Belgesi gereklidir.)

2. Doktora Programına başvuruda Yüksek Lisans Diploma/Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı, (Yüksek Lisans Eğitimini yurtdışında tamamlayan adayların Yüksek Öğretim Kurulundan alacağı Diploma Denklik Belgesi gereklidir.)

3. Bütünleşik Doktora Programına başvuruda Lisans Diploma/Geçici Mezuniyet Belgesi Belgesinin aslı, (Lisans Eğitimini yurtdışında tamamlayan adayların Yüksek Öğretim Kurulundan alacağı Diploma Denklik Belgesi gereklidir.)

4. Yüksek Lisans Programına başvuruda Lisans Not Döküm Belgesi Belgesinin fotokopisi, (transkript)

5. Doktora Programına başvuruda Yüksek Lisans Not Döküm Belgesi Belgesinin aslı, (transkript)

6. Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına başvuracak adaylar için ÖSYM sitesinden alınmış ALES sonuç belgesi Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) ilgili puan türünden en az 55 ve üzeri bir puan almış olmak, (27.09.2017 öncesinde yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuçları, 5 yıl süre ile geçerlidir.)

7. Vesikalık fotoğraf, (Vesikalık fotoğraf dışında ve JPG formatında fotoğraf yüklemeyen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.)

8. Doktora Programlarına başvuruda bulunan adaylar için Yabancı Dil Sonuç Belgesi. (YDS, E-YDS, ÜDS, KPDS ve YÖKDİL sınavlarının geçerlilik süresi beş yıl, diğer sınavların geçerlilik süresi iki yıldır.)

ÖNEMLİ TARİHLER

04-25.01.2019 Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans, Doktora Programlarına Yeni Başvuruları ve Yatay Geçiş Müracaatları

30-31.01.2019 Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans, Doktora Programlarına Yeni Başvuruları Mülakat ve Yazılı Sınavları*

01.02.2019 Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans, Doktora Programlarına Yeni Başvuruların ve Yatay Geçiş Müracaatlarının Sonuçlarının İlanı ( Saat 17:00 )

04-07.02.2019 Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans, Doktora Programlarına Yeni Başvuruları ve Yatay Geçiş Müracaatları Kesin Asil Kayıtların Yapılışı

08.02.2019 Tezli- Tezsiz- Doktora Programlarına Yeni Başvuruları ve Yatay Geçiş Müracaatları Kesin Yedek Kayıtların Yapılışı

04-10.02.2019 Ders Kayıtlarının Yapılması ve Danışman Onayları

11.02.2019 Derslerin Başlaması

*Kabul şartlarında mülakat ve yazılı bilim sınavı bulunan programlara başvuran adaylar, mülakat ve yazılı bilim sınavı saat ve tarihlerini Enstitümüz web sayfası duyurularından takip edecektir.

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin kayıt esnasında aşağıda belirtilen evrakları 04.02.2019 tarihinden 07.02.2019 tarihi saat 17:00’ye kadar mesai gün ve saatleri içerisinde Enstitümüze şahsen veya noterden vekalet verdiğiniz kişi aracılığı ile teslim etmeleri gerekmektedir. Yanlış bilgi, eksik belge veya posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyip geçersiz sayılacaktır.

1. İnternet başvuru çıktısı,

2. Kısa özgeçmiş,

3. Diploma/geçici mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi, (Türkiye dışından alınan diplomaların YÖK tarafından denkliğinin onaylanmış olması gereklidir)

4. Not döküm belgesinin aslı ve fotokopisi, (Transkript)

5. Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programları için ALES sonuç belgesi, (27.09.2017 öncesinde yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuçları, 5 yıl süre ile geçerlidir.)

6. İki adet fotoğraf,

7. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,

8. Yabancı dil sonuç belgesi, (Doktora Programı başvuruları için)

9. Askerlik Durum Belgesi, (E-Devlet sisteminden alınabilir)

10. İndirimden yararlandığını gösteren belge. (İndirimden yararlananlar için geçerlidir)

ÜCRET VE ÖDEME

Nakit ödemeler, Halk Bankasının tüm şubelerinden kurumsal tahsilat ekranlarından yapılabilir. Halk Bankası hesabına sahip olanlar ödemelerini internet üzerinden de Kurumsal Tahsilatlar/KTO Karatay Üniversitesi ekranından yapabilirler.

Taksitli ödemeler, Üniversitemizin taksit özelliğine sahip anlaşmalı Banka Kartları; Maximum, World, Bonus, Card Finans, Combo Card ve Paraf kartları ile yapılır. Kredi kartı ödemeleri web sitemiz üzerindeki sanal POS ile yapılır.

Yüksek Lisans program ücretinin (Tezli/Tezsiz) 1/3’ü birinci dönemde, 1/3’ü ikinci dönemde kalan 1/3’ü ise üçüncü dönemde olmak üzere 3 eşit parçada tamamı tahsil edilir. Ayrıca her parça 4 taksitte ödenebilir.

Tezli Yüksek Lisans derecesi ile öğrenci alan doktora programlarında program ücretinin 1/5’i birinci dönemde, 1/5’i ikinci dönemde, 1/5’i üçüncü dönemde, 1/5’i dördüncü dönemde kalan 1/5’i ise beşinci dönemde olmak üzere 5 eşit parçada program ücretinin tamamı tahsil edilir.

Bütünleşik doktora programlarında program ücretinin 1/6’i birinci dönemde, 1/6’i ikinci dönemde, 1/6’i üçüncü dönemde, 1/6’i dördüncü dönemde, 1/6’i beşinci dönemde kalan 1/6’i ise altıncı dönemde olmak üzere 6 eşit parçada program ücretinin tamamı tahsil edilir.

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Programlarının ücreti;

Sosyoloji Tezli Yüksek Lisans 18.000

KTO Karatay Üniversitesi Ücret Tahsilat Yönergesi kapsamında ücret tahsilatı yapılır.

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARDA UYGULANACAK İNDİRİMLER TABLOSU

İndirim Uygulanacak Kişi / Kurum Yüksek Lisans Doktora
KTO Karatay Üniversitesi lisans mezunu olan öğrencilere %50 Lisans ve Yüksek Lisans öğreniminin KTO Karatay Üniversitesinde tamamlamış olması halinde %50, Yalnızca Lisans öğrenimini KTO Karatay Üniversitesinde tamamlanmış olması halinde %30
KTO Karatay Üniversitesi derece ile lisans mezunu olan öğrencilere (Bölüm bazında ilk 3 öğrenci) Ücretsiz Lisans ve Yüksek Lisans öğreniminin KTO Karatay Üniversitesinde tamamlamış olması halinde %50, Yalnızca Lisans öğrenimini KTO Karatay Üniversitesinde tamamlanmış olması halinde %30
Konya Ticaret Odası, Konya Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı, KTO Karatay Üniversitesi ve bunlara bağlı iktisadi işletmelerde çalışan personele* %75 %75
KOP Bölgesinde bulunan TO, SO, TSO ve TB personeline %70 %70
KTO Karatay Üniversitesi tam zamanlı akademik ve idari personelinin eş ve birinci derece yakınları ile KTO, KSO, KTB ve KOP Bölgesinde bulunan TO, SO, TSO ve TB personellerinin eş ve birinci derece yakınlarına, KTO üyeleri ile eş ve birinci derece yakınlarına, KTO Karatay Üniversitesi ile protokol imzalayan diğer kurum ve kuruluşların çalışanları, üyeleri, şube çalışanları ile eş ve 1. derece yakınlarına %30 %30
Uluslararası öğrencilerden Lisansüstü programlarımıza kayıt hakkı kazanmaları halinde Lisansüstü bursuna başvuruda bulunacak öğrencilere* Burs Komisyonu tarafından değerlendirilir. Burs Komisyonu tarafından değerlendirilir.


24 Aralık 2018