Bilgisayar Mühendisliği Lisans eğitimini tamamlayan öğrencilerimiz devlet kurumları ve özel sektörde görev alabilecekleri gibi, eğitimlerine yüksek lisans ve doktora yaparak da devam edebilmektedirler. Mezunlarımız kurumların Yazılım, Donanım, Ağ Yönetimi, Bilişim Güvenliği, Veri Analizi gibi birimlerinde mühendis olarak çalışma imkanına sahip olacaklardır.

Employment Opportunities:

Students who have completed their bachelor's degree in computer engineering can pursue their studies in government institutions and private sector as well as graduate and doctorate degrees in their education. Our grads will have the opportunity to work as an engineer in organizations such as Software, Hardware, Network Management, Information Security, Data Analysis.