İnşaat mühendisleri için başta Bayındırlık ve İskân, Orman, Tarım ve Köy İşleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Ulaştırma Bakanlığı ve DSİ, Karayolları olmak üzere bütün devlet kuruluşları kapsamında inşaat mühendisliği kadrosu bulunmaktadır. Özel sektör olarak yine inşaatın her alanı kapsayan yurt içi ve yurt dışını kapsayan şirketlerde çalışabileceği gibi kendisinin kuracağı inşaat firmasında çalışmalarını sürdürebilir.

 

Employment Opportunities  

For civil engineers, job opportunities are mainly available within the scope of all governmental organizations such as Public Works and Settlement, Forestry, Agriculture and Rural Affairs, Energy and Natural Resources, Ministry of Transport and DSİ, Highways. As a private sector, construction companies can work in companies that cover both domestic and international markets, and they can continue to work in the construction company they will build.