Tezli Yüksek Lisans Programını başarılı bir şekilde bitiren mezunlar; alanlarında akademisyen, danışman ve araştırmacı olabilmektedirler.

Employment Opportunities

Thesis Master Program; successful graduates can become academicians, consultants and researchers in graduate fields.