İstihdam Olanakları
Bölümümüzden mezun olanlar, reklam ajansları, basın yayın kuruluşları, televizyon kanallarında görsel tasarımın kullanıldığı bütün alanlarda iş bulabilmektedirler. Bölüm mezunları kendi işyerlerini açabilecekleri gibi; orta ve büyük ölçekli matbaa ve yayın kuruluşlarında, grafik tasarım stüdyolarında,reklam ajanslarında, medya sektöründe, bünyesinde tanıtım birimi bulunan kamu ve özel sektör kuruluşlarında çalışabilirler.
Employment Opportunities
Graduates fromthe department can be hired in advertising agencies, press agencies, andtelevision channels and all other areas where visual design is used. Also, theycan either start their own businesses or work in medium and large-scaleprinting and publishing companies, graphic design studios, advertisingagencies, the media sector, and public and private sector including publicity departments.