İstihdam Olanakları

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü mezunları Pedagojik Formasyon programını tamamlamaları koşuluyla, günün koşullarında geçerli olan sınavlardan gereken puanı almaları durumunda MEB tarafından öğretmen olarak atanabilirler.
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Vakıflar Genel Müdürlüğü
Bulundukları İllerin Belediyeleri
Milli Saraylar
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına bağlı müze ve kütüphaneler
Sanatçı olarak kendi atölyelerinde sanatlarını icra edebilirler.
Employment Opportunities
Graduates of the Department of Traditional Turkish Arts canbe appointed as a teacher by the Ministry of National Education if they get therequired score from the exams valid in the conditions of the day, provided thatthey complete the Pedagogical Formation program.
culture and Tourism Ministry
General Directorate of Foundations
Municipalities of theProvinces
National Palaces
Dependent on Public Institutions and Organizations
museums and libraries
As an artist, theycan practice their own arts.