İşletme Bölümü mezunları;

Çeşitli sektörlerdeki firmaların, üretim, finans, pazarlama, insan kaynakları, halkla ilişkiler, araştırma-geliştirme gibi departmanlarında gerek uzman gerekse yönetici olarak istihdam edilebilir.

Hem akademik hem de piyasa tecrübesi bakımından yeterli donanımlara sahip mezunlar, çeşitli sektörlerdeki üst yönetim birimlerinde yönetici olarak görev yapabilir.

Kendi girişimlerini kurma hususunda, bu eğitimi almamış mezunlara göre alan ve prosedür bilgisi bakımından görece olarak daha avantajlı bir durumdadır.

Devletin merkezi sınavlar ve mülakatlarla memur ve uzman alımı yapan çoğu kurumu için başvuru imkânı sağlamış olurlar.

Employment opportunities

Department of Business Administration graduates;

Companies in various sectors can be employed as specialists or managers in production, finance, marketing, human resources, public relations, research and development departments.

Graduates with sufficient quality in sense of both academical and market experience can serve as managers in senior management units in various sectors.

In establishing one’s own  business, our graduates are relatively more advantageous than other ones who not studied business education in terms of knowledge of field and procedur.

They will have the opportunity to apply for most state institutions that receive civil servants and specialists through central exams and interviews