Programdan mezun olanlar, iletişim, görsel ve basılı tanıtım, interaktif medya, eğitim ve eğlence gibi pek çok sektörde, gerek özel gerekse kamu kuruluşlarında iletişim tasarımı ve yönetimi alanında girişimci olabilmenin yanında, görsel iletişim tasarımcısı, internet, web, portal, arayüz tasarım ve uygulayıcısı, multimedia tasarım ve uygulayıcısı, basılı ürün tasarım ve uygulayıcısı, kampanya tasarım ve uygulayıcısı ve yöneticisi gibi ünvanlarla çalışabilirler. Ayrıca kendi alanlarında akademik kariyer de yapabilirler.


Career Opportunities

Graduates of the program will be able to become entrepreneurs in communication design and management fields in many fields such as communication, visual and printed promotion, interactive media, education and entertainment, private and public institutions as well as visual communication designers, internet, web, portal, , multimedia design and builder, printed product design and builder, campaign design and implementer and manager. They can also pursue an academic career in their own field.