Istihdam Olanaklari

· Belediyelerde, kamu kurum ve kuruluşlarında idari ve mesleki görevlerde yer alabilirler.

· Mimarlık ofislerinde, konsept tasarım aşamasından uygulama ve detay projelerine, 3 boyutlu modelleme ve görselleştirme gibi projelendirme safhasının her aşamasında görev alabilirler. Proje koordinatörü ve proje yöneticisi olarak çalışabilirler. 
· İnşaat firmalarının proje yönetim birimlerinde ve proje yönetim firmalarında metraj, hakediş, malzeme ve hizmet alım süreçleri, proje ve şantiye aşamalarının planlaması ve kontrolünde, 
· Yapı denetim firmalarında, denetlemekle yükümlü olunan inşaatların denetimde, 
· Şantiye şefi, ince işler şefi, saha mimarı, dizayn ofis mimarı olarak yurtiçi ve yurtdışı şantiyelerde, 
· Yapı malzemesi üreten ve satan firmaların projelendirme, tasarım-imalat ve pazarlama birimlerinde çalışabilirler.
Mimarlık mesleği güncelliğini kaybetmeyen dünyanın her yerinde geçerli bir meslek grubudur.
İnşaat sektörü son Türkiye’nin ekonomisinin lokomotif sektörlerinden birisidir ve Türkiye uluslararası müteahhitlik işlerinde dünya üzerinde en güçlü ülkeleri arasındadır. Mimarlık birçok meslekte olmayan iş imkânı çeşitliliği ile mimarlık mezunları iş bulma sıkıntısı çekmemektedirler. Ayrıca kendi ofislerini ve şirketlerini açarak proje hizmeti verebilirler.

 Mezunların Alabileceği Unvanlar:

· Proje Müdürü 
· Şantiye Şefi
· İnce İşler Şefi
· Saha Mimarı 
· Denetçi Mimar 
· Proje Mimarı / Tasarımcı

Mimar Staj Alanları 
· Belediyeler
· Proje Ofisleri
· İnşaat Şirketleri
· Şantiyeler

 Employement Potentials / Opportunities;

· To be able to take part in municipalities, public institutions and organizations, administrative and professional duties.

· To be able to work at every stage of the projecting phase such as concept design to application and detail projects, 3D modeling and visualization in architectural offices. They can work as a project coordinator and a project manager.

To be able to work in ;

· the project management units of the construction companies and the project management companies for billing, progress payment, material and service procurement, and also plan and control the processes of project and site construction,

· construction supervision companies, supervising the construction which is obliged to supervise,

· the domestic and international offices as construction supervisor, fine chief, field architect, design office architect,

· the projecting, design-manufacturing and marketing units of companies producing and selling building materials.

Architecture is a profession that is valid throughout the world without losing the update.

The construction sector is one of the locomotive sectors of Turkey’s economy and Turkey is among the most powerful countries in the world in international contracting business. Architecture graduates are not attracted to the job finding, with the diversity of jobs that are not in many professions. They can also provide project services by opening their own offices and companies.

 Title / Degree after Graduation;

· Project Manager

· Site chief

· Chief of Finishing Works

· Field Architecture

· Auditor Architect

· Project Architect / Designer

 Architect Internship Areas

· Municipalities

· Project Offices

· Construction companies

· Construction area