Mezunlarımız, diğer üniversitelerin psikoloji bölümü mezunları gibi, "Psikoloji Lisans" derecesiyle diploma almaktadırlar. Bu diplomaya sahip olanlar resmi ve özel hastanelerde, kreş ve anaokullarında, özel eğitim merkezlerinde, sanayi ve endüstri kuruluşlarında, rehberlik merkezlerinde, Emniyet müdürlüklerinde, adli kurumlarda (aile mahkemeleri, ceza ve tevkif evleri), psikoteknik laboratuarlarında "psikolog" unvanıyla görev yapabilmektedir. Bazı koşullar yerine getirildiğinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurumlarda da çalışma olanakları bulunmaktadır. Ayrıca kendi alanlarında akademik kariyer de yapabilirler.

Employment Opportunities

Our graduates receive diplomas at the level of "Psychology Bachelor", like graduates of other universities’ psychology department. Those who hold this diploma can work as a "psychologist" in public and private hospitals, nurseries and kindergartens, special education centers, industrial and industrial establishments, guidance centers, police departments, judicial institutions (family courts, prisons and detention houses) and psychotecnical laboratories. When certain conditions are fulfilled, there are also possibilities to work in the institutions affiliated to the Ministry of National Education. They can also make an academic career in their own field.