Mezun olan ve sosyolog ünvanını alan kişiler Adalet Bakanlığı denetimli serbestlik müdürlüklerinde, Aile ve sosyal politikalar bakanlığında, Devlet Planlama Teşkilatı, Türkiye İstatistik Kurumu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Göç bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Tarım, Orman ve Köy İşleri Bakanlığı, TRT ve kamu iktisadi kuruluşları, ceza evleri, çocuk esirgeme, gibi kuruluşlarda çalışabilirler. Milli Eğitim Bakanlığı’nın öngördüğü koşullarda, formasyon alarak Felsefe Grubu Öğretmenliği yapmaktadırlar. Aile danışmanlığı yapmaktadırlar. Ar-ge şirketlerinde, medya, siyasi partiler, reklam ve kamuoyu araştırma şirketlerinde çalışmaktadırlar.

 

Employment Opportunities 

 Graduates and sociologists can work in organizations such as the Ministry of Justice, Ministry of Family and Social Policies, State Planning Organization, Turkish Statistical Institute, Ministry of Environment and Urbanization, Ministry of Health, Ministry of Agriculture, Ministry of Migration, Ministry of Labor and Social Security, Public Works and Settlement The Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Affairs, Turkish radio and television association and public economic institutions, penitentiaries, child protection. They are teaching Philosophy Group Teaching by taking the formation under the conditions prescribed by the Ministry of National Education. They are family counseling. They work in R & D companies, media, political parties, advertising and public opinion research companies.