İstihdam Olanakları

Mezun olan ve sosyolog ünvanını alan kişiler Adalet Bakanlığı denetimli serbestlik müdürlüklerinde, Aile ve sosyal politikalar bakanlığında, Devlet Planlama Teşkilatı, Türkiye İstatistik Kurumu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, İçişleri Göç İdaresi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Tarım, Orman ve Köy İşleri Bakanlığı, TRT ve kamu iktisadi kuruluşları, ceza evleri, çocuk esirgeme, gibi kuruluşlarda çalışabilirler. Millî Eğitim Bakanlığı’nın öngördüğü koşullarda, formasyon alarak Felsefe Grubu Öğretmenliği yapmaktadırlar. Aile danışmanlığı yapmaktadırlar. Ar-ge şirketlerinde, medya, siyasi partiler, reklam ve kamuoyu araştırma şirketlerinde çalışmaktadırlar.