Bu bölümden mezun olanlar, tarihi konularda araştırma ve inceleme yapan kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarında iş bulabilecekleri gibi formasyon eğitimi alıp KPSS’den yeterli puanı aldıkları takdirde MEB’de Tarih Öğretmeni olarak da görev yapabilirler.

Ayrıca arşivlerde, el-yazma eser kütüphanelerinde, basım ve yayın kuruluşlarında uzman olmak mümkündür. Gerekli sertifikalara sahip tarihçiler, turizm, tanıtma ve rehberlik alanlarında da çalışabilirler. Mezunlar, öngörülen genel nitelik ve yabancı dil ölçütlerini taşıdıkları takdirde Yüksek Lisans Programına kabul edilirler ve bilim sınavı ve mülakatı kazanmaları durumunda da Araştırma Görevlisi olarak akademik hayata başlayabilirler. Bununla birlikte, üniversitelerin Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümlerinde okutman olarak görev alabilirler.

 

Employment Opportunities

Graduates of this department can find jobs institutions and organizations in public and private sector that research and investigate in historical issues, and they can also work as History Teachers in the Ministry of National Education if they receive formation training and earn enough points from KPSS.

It is also possible to be experts in archives, hand-written works libraries, printing and publishing establishments. Historians with the necessary certifications can also work in the fields of tourism, promotion and guidance. Graduates are admitted to the Master's program if they meet the prescribed general qualifications and foreign language criteria, and they may also start academic life as Research Assistant in case of winning science exam and interview. However, they can serve as lecturers in the Ataturk Principles and History of Turkish Revolution departments of universities.