Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği tezli ve tezsiz yüksek lisans programına başvuracak adayların;

1-  ALES sayısal puanı türünden en az 55 puan almış olmaları, (Tezsiz yüksek lisans programında bu şart aranmaz)

2-   Mühendislik, Temel Bilimler, Eğitim Fakültelerinin 4 senelik lisans eğitimi veren teknik bölümleri veya sayısal bir alanda 4 senelik lisans eğitimi veren Fakültelerden mezun olmuş olmaları,

3-  Programda kabul edilmiş öğrencilere gerektiğinde anabilim dalı tarafından bilimsel hazırlık programı uygulanır. Öğrenci bazında değerlendirme yapılarak alması gereken zorunlu ve seçmeli dersler anabilim dalı tarafından belirlenecektir. Alan dışı başvurular anabilim dalı başkanlığınca değerlendirilecektir.

Not 1: Tezli Yüksek Lisans programına öğrenci kabulünde;

ALES sayısal puanının % 50si, lisans not ortalamasının % 50 i dikkate alınarak başarı puanı hesaplanır. Toplam puanı 100 tam puan üzerinden 50 ve üzeri olan adaylar, en yüksek puandan başlanarak sıralanır.

Not 2: Tezsiz Yüksek Lisans programına öğrenci kabulünde;

Lisans not ortalamasının % 100ü dikkate alınarak hesaplanır. Toplam puanı 100 tam puan üzerinden 50 ve üzeri olan adaylar, en yüksek puandan başlanarak sıralanır.